Môi trường trong quy hoạch xây dựng
4.5
536
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
162.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
40.000₫
Thành tiền 162.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
NXB Xây dựng
Năm XB:
2013
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19 x 26.5 (cm)
Số trang:
476
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82- 6774-2

Quy hoạch xây dựng và kiến trúc phát triển không gian các đô thị, vùng và các điểm dân cư nông thôn là lĩnh vực mà quá trình hoạt động của nó tác động đến môi trường mạnh nhất, toàn diện nhất và đa dạng nhất. Nó quyết định tới hình thái môi trường và phát triển trong tương lai của một đô thị, một khu vực, một vùng, thậm chí một vùng lãnh thổ quốc gia.

Xuất phát từ yêu cầu nghề nghiệp, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã chỉ đạo đưa vấn đề giáo dục môi trường vào chương trình đào tạo kiến trúc sư ngay sau kỷ Luật Bảo vệ môi trường, 1993, của nước ta có hiệu lực. Môn học “Môi trường trong quy hoạch xây dựng" ra đời và đưa vào giảng dạy từ năm 1995. Qua quá trình giảng dạy nội dung môn học luôn được bổ sung cho phù hợp với đối tượng đào tạo cũng như đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn xã hội, đặc biệt là luật Bảo vệ môi trường, 2005, được ban hành với nhiều nội dung cụ thể và thiết thực.

Để giúp cho sinh viên có thêm tài liệu học tập, các kiến trúc sư có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình tác nghiệp, Chúng tôi tiến hành biên soạn quyển sách này.

Mục tiêu chủ yếu của cuốn sách là cung cấp cho sinh viên những kiến thức cần thiết về nội dung, phương pháp và những công cụ nhằm giải quyết những vấn đề môi trường được đặt ra trong công tác quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình. Trên cơ sở đó tạo cho sinh viên một năng lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng mục tiêu và biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện một đồ án quy hoạch, kiến trúc.

Nội dung của cuốn sách được trình bày gồm 5 chương:

Chương 1: Khái niệm cơ bản về sinh thái học và môi trường

Chương 2: Đánh giá tác động môi trường và Đánh giá môi trường chiến lược

Chương 3: Quy hoạch môi trường đô thị

Chương 4: Lồng ghép môi trường vào quy hoạch xây dựng vùng và quy hoạch xây dựng đô thị.

Chương 5: Định hướng Chiến lược Phát triển bền vững ở Việt Nam.

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất