Máy và thiết bị sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng
4.5
1577
Lượt xem
2
Đã bán
Chọn sản phẩm
199.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
37.000₫
Thành tiền 199.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2013
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19 x 26,5 cm
Số trang:
435
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-2767-8
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-4418-7

Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng đã có nhiều thay đôi, theo đó máy và thiêt bị sản xuất vật liệu và cẩu kiện xây dựng đã có những thay đổi tương ứng phù hợp với các công nghệ tiên tiến trong sản xuất vật liệu xây dựng và vĩ vậy việc đối mới bô sung các tài liệu giảng dạy là một nhu cầu thực tế.

Trên cơ sở giáo trình đã có, giáo trình này đã bổ sung, cập nhật những nội dung mới và do nhóm cán bộ giảng dạy Bộ môn Máy xây dựng Trường Đại học Xây dựng biên soạn nhằm đáp ứng đòi hỏi trên, góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo cũng như cung cấp cho các cán bộ chuyên môn liên quan tài liệu tham khảo bổ ích. Ngoài việc hiệu đính các nội dung đã có, tài liệu đã viết mới và bổ sung chương 1, 6 (Phần I); chương 4 (Phần II); chương 1, 2, 3, 4 (Phần III); chương 4, 5 (Phan IV); chương 3, 4, 5 (Phần VI); chương 1, 2 (Phần VII)

Việc biên soạn được phân công như sau:

PGS.TS. Vũ Liêm Chính (chủ biên) viết các chương I, 6 (Phần I); chương 4 (Phần II); chương 1, 2, 3, 4 (Phần III); chương 4 (Phần IV).

GVC. ThS. Nguyễn Kiếm Anh viết chương 1 (Phan VII).

GVC.KS. Nguyễn Thị Thanh Mai viết chương 1, 2 (Phần VI); chương 2 (Phần VII).

GVC.KS. Đoàn Tài Ngọ viết các chương 2, 3, 4 (Phần I); chương 1, 2, 3, 5 (Phần II)

PGS.TS. Trần Văn Tuấn viết các chương 5, 7, 8 (Phan ỉ); chương 6 (Phan II); chương I, 2, 3, 4, 5 (Phan V); chương 3 (Phan VI)

TS. Nguyễn Thiệu Xuân viết chương 1, 2, 3, 5 (Phan IV).

 

Bình luận

Tuyển tập hay nhất