Hotline khách sỉ:

02439741791

Hotline bán lẻ:

0888080290

MẪU BIỂU CÔNG KHAI TÀI SẢN CÔNG NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG NĂM 2020

Mẫu biểu công khai tài sản công của Nhà xuất bản Xây dựng năm 2020 như sau:

- Mẫu 09a: CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2020

- Mẫu 09b: CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP NĂM 2020

- Mẫu 09c: CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC NĂM 2020

- Mẫu 09d: CÔNG KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2020

Click để xem thêm chi tiết và tải về Tại đây

 

Ok