Lý thuyết bê tông
4.5 256 Đánh giá
2 Lượt mua
244 Lượt xem

Người bán đã xác minh

Ebook: 17.250đ/tháng Thuê
Sách giấy: 115.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Lý thuyết bê tông

Tác giả

Nguyễn Như Quý (CB) - ĐH Xây dựng

4.5 256 Đánh giá
2 Lượt mua
244 Lượt xem
Ebook: 17.250đ/tháng Thuê
Sách giấy: 115.000đ Mua ngay

Người bán đã xác minh

  • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
  • ISBN Điện tử
  • Số trang: 210 trang
  • Khổ sách: 17x24 cm
  • Năm xuất bản: 2020
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Loại sách: Sách giấy; Ebook
  • ISBN: 978-604-82-3133-0
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Lý thuyết bê tông

 

Vào những thập niên cuối của thế kỷ XX đất nước bước sang thời kỳ đổi mới. Ngành công nghiệp xây dựng Việt Nam phát triển mạnh. Đầu tư cho ngành xây dựng để phát triển cơ sở hạ tầng như cầu đường, cảng biển, cảng hàng không tăng. Việc xây dựng mới và mở rộng các thành phố lớn trong cả nước đã tạo ra một lượng lớn việc làm và góp phần không nhỏ cho việc tăng trưởng kinh tế nước nhà.

Với xu thế hội nhập và phát triển trong giai đoạn mới, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tế cũng như việc tiếp thu chuyển giao khoa học công nghệ từ các nước công nghiệp phát triển đòi hỏi đội ngũ các nhà khoa học cũng như đội ngũ các nhà giáo giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng trong cả nước cải tiến, đổi mới chương trình đào tạo mà cụ thể là không ngừng bổ sung, hoàn chỉnh và nâng cao chất lượng tài liệu tham khảo, giáo án, giáo trình nhằm mục đích đào tạo một đội ngũ kỹ sư ngày càng giỏi về chuyên môn, thông thạo ngoại ngữ có khả năng làm việc trong môi trường đa quốc gia. Ngành Công nghệ và Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng không thể đứng ngoài xu thế đó.

Go trình “Lý thuyết Bê tông” được biên soạn nhằm mục đích sử dụng cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuât Vật liệu Xây dựng của các trường đại học như  Đại học Xây dựng, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, v.v…

 

Mục lục ở đây

 

Trang

Lời nói đầu

3

Mở đầu

5

Chương 1: Khái niệm về vật liệu bê tông  dùng cho công trình

 

xây dựng dân dụng  và công nghiệp

 

1.1. Định nghĩa và phân loại bê tông

7

1.2. Khái niệm về bê tông cốt thép

8

1.3. Khái niệm về bê tông cốt thép ứng suất trước

8

1.4. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng vật liệu bê tông ở Việt Nam

 

và trên thế giới

9

Chương 2: Nguyên vật liệu chế tạo bê tông

 

2.1. Xi măng

13

2.1.1. Một số nét chính về hóa xi măng

13

2.1.2. Thủy hóa hợp chất của xi măng

15

2.1.3. Nhiệt thủy hóa và cường độ của xi măng

16

2.1.4. Thử nghiệm xi măng

18

2.1.5.  Độ mịn xi măng

18

2.1.6. Độ dẻo tiêu chuẩn

19

2.1.7. Thời gian đông kết

19

2.1.8. Độ ổn định thể tích

20

2.2. 9. Cường độ của xi măng

20

2.1.10. Phân loại xi măng Poóclăng

22

2.2. Cốt liệu dùng cho bê tông

24

2.2.1. Phân loại cốt liệu

25

2.2.2. Tính chất cơ lý của cốt liệu

26

2.2.3. Phân tích thành phần hạt cốt liệu

30

2.2.4. Kích thước hạt lớn nhất của cốt liệu

33

2.2.5. Yêu cầu thành phần hạt cốt liệu

34

2.3. Nước trộn bê tông

38

2.4. Phụ gia khoáng cho bê tông

38

2.5. Phụ gia hóa học cho bê tông

39

Chương 3: Tính chất của hỗn hợp bê tông (bê tông tươi)

 

3.1. Khái niệm về tính công tác và bản chất của tính công tác

42

3.1.1. Tính lưu biến của hỗn hợp bê tông

42

3.1.2.  Nguyên lý xác định tính công tác của hỗn hợp bê tông

44

3.2. Tính công tác của hỗn hợp bê tông và các yếu tố ảnh hưởng

48

3.2.1. Ảnh hưởng của tỷ lệ N/X

48

3.2.2. Ảnh hưởng của độ dẻo tiêu chuẩn của xi măng

48

3.2.3. Ảnh hưởng của lượng dùng cốt liệu

49

3.2.4. Ảnh hưởng của hình dạng kích thước và tính chất bề mặt

 

của hạt cốt liệu

49

3.2.5. Ảnh hưởng của gia công chấn động

49

3.3. Tính đồng nhất, sự phân tầng tách nước của hỗn hợp bê tông

50

3.3.1. Khái niệm về tính đồng nhất

50

3.3.2. Sự phân tầng trong bê tông

51

3.3.3. Sự tách nước của bê tông

52

3.4. Các phương pháp xác định tính công tác, khối lượng thể tích,

 

hàm lượng bọt khí của hỗn hợp bê tông

52

3.4.1. Các phương pháp xác định tính công tác

52

3.4.2. Phương pháp xác định hàm lượng bọt khí của bê tông

58

3.4.3. Phương pháp xác định khối lượng thể tích

59

3.5. Kiểm soát nhiệt độ của bê tông trong điều kiện thời tiết nóng

59

3.5.1. Ảnh hưởng của yếu tố nhiệt độ đến chất lượng của bê tông

59

3.5.2. Đổ bê tông trong điều kiện thời tiết nóng

60

Chương 4: Tính chất của bê tông đã rắn chắc

 

4.1. Cường độ của bê tông

63

4.1.1. Độ rỗng, độ đặc của bê tông

64

4.1.2. Thể tích gel: không gian tạo gel (không gian thủy hóa)

67

4.1.3. Tương quan giữa cường độ bê tông và thể tích gel:

 

không gian tạo gel- Công thức thực nghiệm Power

69

4.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến cường độ của bê tông

69

4.1.5. Tỷ lệ nước: xi măng, công thức thực nghiệm Duff Abram

70

4.1.6. Công thức thực nghiệm Bôlômây - Skramtaiev

73

4.2. Các phương pháp xác định cường độ bê tông

75

4.2.1. Các phương pháp thử phá hoại xác định cường độ bê tông

76

4.2.2. Các phương pháp thử không phá hoại

87

4.3. Đàn hồi và từ biến của bê tông

91

4.3.1. Tính đàn hồi và các yếu tố ảnh hưởng

91

4.3.2. Từ biến của bê tông và các yếu tố ảnh hưởng

92

4.4. Biến dạng và nứt do biến dạng

93

4.4.1. Co ngót và trương nở

93

4.4.2. Co ngót do mất nước

94

4.4.3. Co ngót do cacbonat hóa

94

4.4.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến co ngót

95

4.4.5. Biến dạng nhiệt và nứt nhiệt

98

Chương 5: Tính thấm và độ bền lâu của bê tông

 

5.1. Tính thấm của bê tông và các phương pháp xác định

101

5.1.1. Tính thấm của bê tông

101

5.1.2. Các phương pháp xác định tính chống thấm

104

5.2. Phá hoại bê tông do ion Sunphat

106

5.3. Phá hoại bê tông môi trường nước biển

108

5.4. Phá hoại bê tông do axít

110

5.5. Phá hoại bê tông do phản ứng kiềm cốt liệu,

 

phản ứng kiềm caolinite

111

5.6. Phá hoại bê tông do hình thành thaumasite

112

5.7. Ăn mòn cốt thép trong bê tông

113

Chương 6: Thiết kế thành phần bê tông nặng

 

6.1. Phương pháp thiết kế thành phần bê tông sử dụng công thức

 

thực nghiệm Bôlômây – Skramtaiev

115

6.1.1. Tỷ lệ xi măng: nước

115

6.1.2. Lựa chọn loại xi măng

116

6.1.3. Yếu tố cần cân nhắc liên quan đến độ bền khi lựa chọn

 

thành phần bê tông

117

6.1.4. Tính công tác và lượng dùng nước

117

6.1.5. Lượng dùng xi măng

120

6.1.6. Lượng dùng cốt liệu

121

6.1.7. Điều chỉnh lượng dùng nước kể đến độ ẩm của cốt liệu

123

6.1.8. Mẻ trộn thử

123

6.2. P hương pháp thiết kế thành phần bê tông sử dụng quy luật

 

Duff Abram (phương pháp ACI 211.1 - 91)

126

6.3. Phương pháp thiết kế thành phần bê tông theo đường biểu diễn

 

thành phần hạt liên tục của cốt liệu

 

(phương pháp sổ tay đường số 4)

135

6.3.1. Phối hợp cốt liệu theo đường biểu diễn thành phần hạt chuẩn

 

và xác định mức ngậm cát trong hỗn hợp cốt liệu

142

Chương 7: Bê tông nhẹ

 

7.1. Phân loại bê tông nhẹ

149

7.2. Bê tông tổ ong

150

7.2.1. Tính chất của bê tông tổ ong

150

7.2.2. Nguyên vật liệu chế tạo bê tông:

152

7.3. Thiết kế thành phần bê tông tổ ong

156

7.3.1. Phương pháp Tiêu chuẩn Xây dựng 277-70 (Liên Xô cũ)

 

tức phương pháp A.T. Baranov

156

7.4. Bê tông nhẹ cốt liệu rỗng

160

7.4.1. Tính chất của bê tông nhẹ cốt liệu rỗng

160

7.4.2. Nguyên vật liệu chế tạo bê tông nhẹ cốt liệu rỗng

166

7.4.3. Thiết kế thành phần bê tông nhẹ cốt liệu rỗng

167

Chương 8: Các loại bê tông đặc biệt

 

8.1. Bê tông chất lượng cao

187

8.1.1. Lịch sử hình thành bê tông chất lượng cao

187

8.1.2. Khái niệm về bê tông chất lượng cao

 

theo Viện Bê tông Hoa Kỳ

187

8.1.3. Ứng dụng của bê tông chất lượng cao

188

8.2. Bê tông cốt sợi phân tán

188

8.2.1. Khái niệm và tầm quan trọng của bê tông cốt sợi phân tán

188

8.2.2. Vật liệu sử dụng trong chế tạo bê tông cốt sợi phân tán

190

8.2.3. Một số tính chất của bê tông xi măng cốt sợi phân tán

191

8.3. Bê tông tự lèn

192

8.3.1. Khái niệm và tầm quan trọng của bê tông tự lèn

192

8.3.2. Lịch sử hình thành bê tông tự lèn

193

8.3.3. Vật liệu sử dụng cho bê tông tự lèn

195

8.3.4. Tính chất của bê tông tự lèn

195

8.3.5. Ứng dụng của bê tông tự lèn

196

8.4. Bê tông xi măng pôlyme

196

8.4.1. Phân loại bê tông polyme

196

8.4.2. Bê tông xi măng polyme biến tính

197

8.5. Bê tông cản xạ

198

8.5.1. Tầm quan trọng của vật liệu bê tông dùng cho mục đích cản xạ

198

8.5.2. Tác dụng cản xạ của bê tông cản xạ

199

8.5.3. Vật liệu sử dụng cho bê tông cản xạ

200

8.5.4. Tính chất đặc thù của bê tông cản xạ

201

Tài liệu tham khảo

203

 

Bình luận với Facebook

Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.