Hotline khách sỉ:

02439741791

Hotline khách lẻ:

0888080290
Có ebook

Bạn có thể đọc thử

Đọc thử

Luật Xây dựng (sửa đổi, bổ sung, hợp nhất 2014-2020)

4.5

1740

lượt xem

4

đã bán
 • 1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
 • -
  +
Thành tiền

99.000₫

 • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
 • Kích thước bìa:15 x 21 cm
 • Năm XB:2021
 • Quốc gia:Việt Nam
 • Loại sách: Ebook, Sách giấy
 • Số trang: 244 trang
 • ISBN Điện tử: 978-604-82-5566-4
 • ISBN: 978-604-82-4541-2
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
 • Phạm vi điều chỉnh:

Luật này quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng.

 • Đối tượng áp dụng:

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

 

Bình luận

Tuyển tập hay nhất

Ok