Luật Xây dựng

Tác giả

4.5 256 Đánh giá
6 Lượt mua
158 Lượt xem

Người bán đã xác minh

Ebook: 5.850đ/tháng Thuê
Sách giấy: 39.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Luật Xây dựng

Tác giả

4.5 256 Đánh giá
6 Lượt mua
158 Lượt xem
Ebook: 5.850đ/tháng Thuê
Sách giấy: 39.000đ Mua ngay

Người bán đã xác minh

  • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
  • ISBN Điện tử
  • Số trang: 82 trang
  • Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
  • Năm xuất bản: 2020
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Loại sách: Sách giấy; Ebook
  • ISBN: 978-604-82-3243-6
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Luật Xây dựng

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 40/2019/QH14.

Mục lục ở đây

 

Trang

Sắc lệnh về việc công bố Luật

3

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

5

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 40/2019/QH14

76

Điều 3. Điều khoản thi hành

77

 

 

Bình luận với Facebook

Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.