Hotline khách sỉ:

02439741791

Hotline bán lẻ:

0888080290
Có ebook

Bạn có thể đọc thử

Đọc thử

Luật Xây dựng

Luật xây dựng ( 214 )

4.5

546

lượt xem

3

đã bán
 • 1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
 • -
  +
Thành tiền

68.000₫

Khuyến mãi:
+20% giá trị khi nạp ví
 • NXB: Nhà Xuất Bản Xây Dựng
 • Người dịch:NXB Xây dựng
 • Kích thước bìa:14,5 x 20,5 cm
 • Năm XB:2020
 • Quốc gia:Việt Nam
 • Loại sách: Ebook, Sách giấy
 • Số trang: 168 trang
 • ISBN Điện tử: 978-604-82-3952-7
 • ISBN: 978-604-82-3719-6
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

- Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ  nghĩa Việt  Nam;

- Căn cứ Điều 91 của Luật Tổ chức  Quốc  hội;

- Căn cứ Điều 57 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bình luận

Tuyển tập hay nhất

Ok