Chủ đề sách

12

16 Giáo trình trong chủ đề

Ứng dụng kỹ thuật tối ưu hóa trong mô phỏng hàng hải
 • Tác giả: TS. Trần Khánh Toàn, PGS.TS. Phạm Kỳ Quang (hiệu đính) - ĐH hàng Hải VN
 • Khổ sách: 17 x 24 cm
 • Số trang: 214
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 120.000 vnđ

Danh bạ điện thoại Bộ Xây dựng 2019
 • Tác giả: Văn phòng Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 10,5 x 14,5 cm
 • Số trang: 283
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 100.000 vnđ

Công cụ thực hành, quản lý dự án EVM
 • Tác giả: TS. Lương Văn Cảnh - ĐH Bách khoa HCM
 • Khổ sách: 17 x 24 cm
 • Số trang: 92
 • Năm xuất bản: 2018

Giá bán: 57.000 vnđ

Thuật ngữ địa kỹ thuật Anh - Việt
 • Tác giả: Trịnh Việt Cường - Viện KH &CN Xây dựng
 • Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
 • Số trang: 168
 • Năm xuất bản: 2018

Giá bán: 82.000 vnđ

Kỹ thuật chiếu sáng
 • Tác giả: Đỗ Như Ý - ĐH Mỏ địa chất
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 176
 • Năm xuất bản: 2017

Giá bán: 93.000 vnđ

Kỹ thuật đo lường điện và các thuật toán đo phi điện
 • Tác giả: Đặng Văn Chí - Đh Mỏ Địa chất
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 298
 • Năm xuất bản: 2017

Giá bán: 152.000 vnđ

Tiếng anh trong xây dựng và kiến trúc
 • Tác giả: Võ Như Cầu
 • Khổ sách: 17 x 24 cm
 • Số trang: 292
 • Năm xuất bản: 2015

Giá bán: 117.000 vnđ

Phương pháp tính
 • Tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Trần Văn Chính
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 344
 • Năm xuất bản: 2013

Giá bán: 152.000 vnđ

Kỹ thuật viết và thuyết trình
 • Tác giả: Nguyễn Tố Lăng
 • Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
 • Số trang: 110
 • Năm xuất bản: 2013

Giá bán: 45.000 vnđ

English for Computing
 • Tác giả: Vũ Thị Nga, Hoàng Hải Trà - CĐ đô thị
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 68
 • Năm xuất bản: 2011

Giá bán: 32.000 vnđ

Thường thức cuộc sống trong ngôi nhà
 • Tác giả: Nguyễn tiến Đích
 • Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
 • Số trang: 228
 • Năm xuất bản: 2011

Giá bán: 53.000 vnđ

Từ điển kỹ thuật xây dựng cầu Việt Anh
 • Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Đào Duy Lâm
 • Khổ sách: 10 x 15 cm
 • Số trang: 280
 • Năm xuất bản: 2010

Giá bán: 32.000 vnđ

Các thuật ngữ kỹ thuật Việt Anh, Anh Việt cầu đường ôtô
 • Tác giả: Nguyễn Quang Chiêu
 • Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
 • Số trang: 180
 • Năm xuất bản: 2010

Giá bán: 44.000 vnđ

Thuật ngữ xây dựng hầm Anh Việt
 • Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Đức Toản
 • Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
 • Số trang: 568
 • Năm xuất bản: 2005

Giá bán: 65.000 vnđ

Từ điển thuật ngữ kỹ thuật chuyên ngành thuỷ lợi Anh - Việt
 • Tác giả: Uỷ ban tưới tiêu quốc tế (ICID)
 • Khổ sách: 17 x 24 cm
 • Số trang: 1491
 • Năm xuất bản: 2003

Giá bán: 340.000 vnđ

12
Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.