Chủ đề sách

2 Giáo trình trong chủ đề

Kỹ thuật cháy
  • Tác giả: PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
  • Khổ sách: 17x24 cm
  • Số trang: 238
  • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 128.000 vnđ

Bản đồ và hệ thống thông tin địa lý
  • Tác giả: Lê Thị Minh Phương - ĐH Kiến trúc HN
  • Khổ sách: 19x27 cm
  • Số trang: 196
  • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 109.000 vnđ

Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.