Kinh tế xây dựng trong cơ chế thị trường
4.5
1971
Lượt xem
2
Đã bán
Chọn sản phẩm
234.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
42.000₫
Thành tiền 234.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
NXB Xây dựng
Năm XB:
2015
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
17 x 24 (cm)
Số trang:
496
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-0263-7
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-3356-3

Công nghiệp xây dựng là một ngành sản xuất vật chất đặc biệt, liên quan đến nhiều lĩnh vực trong xã hội. Công nghiệp xây dựng là một bộ phân hợp thành của nền kinh tế quốc dân, phát triển theo quy luật kinh tế khách quan của phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Sự phát triển của ngành xây dựng là kết quả của sự đổi mới cơ chế quản lý đầu tư xây dựng. Thực hiện hoàn thiện cơ chế theo cơ chế thị trường, Nhà nước hướng dẫn có tính định hướng, tạo môi trường bình đẳng cho các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, xây dựng các công cụ tạo điều kiện thực hiện cơ chế đàm phán, thỏa thuận về chi phí xây dựng của các chủ thể, xã hội hóa công tác tư vấn đầu tư xây dựng,... là những nội dung cốt lõi về cơ chế vận hành quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong kinh tế thị trường ở Việt Nam. Cùng với quá trình phát triển của đất nước, quy mô các công trình xây dựng ngày càng lớn, nhiều công nghệ tiên tiến được áp dụng. Hàng năm ngành xây dựng sử dụng vốn ngân sách và các nguồn vốn đầu tư khác với tỷ lệ cao. Do vậy việc nghiên cứu kinh tế cho ngành xây dựng nói chung và nghiên cứu kinh tế xây dựng trong cơ chế thị trường nói riêng là việc làm cần thiết.

Khoa học kinh tế xây dựng là một khoa học bao gồm nhiều nội dung phong phú và có tính chất liên ngành. Trong cuốn sách này tác giả đề cập đến một số vấn đề cơ bản liên quan đến kinh tế ngành xây dựng trong cơ chế thị trường như: Vai trò, đặc điểm của công nghiệp xây dựng trong nền kinh tế thị trường; Những vấn đề kinh tế trong thiết kế và ứng dụng khoa học - công nghệ trong xây dựng, lao động, tiền lương và tổ chức sản xuất xây dựng trong cơ chế thị trường; Vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng, giá, chi phí, lợi nhuận, giá đấu thầu xây dựng trong cơ chế thị trường; Phương pháp so sánh đánh giá kinh tế các phương án kỹ thuật, phương án tổ chức thi công và đảm bảo vật tư kỹ thuật của doanh nghiệp xây dựng trong cơ chế thị trường.

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất