Định dạng:
123

55 Giáo trình trong chủ đề

Tin học ứng dụng trong quản trị sản xuất
 • Tác giả: Lê Đức Tâm - ĐH Xây Dựng Miền Trung
 • Khổ sách: 21x31 cm
 • Số trang: 162
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 120.000 vnđ

Phương pháp đo bóc khối lượng và tính dự toán công trình xây dựng
 • Tác giả: TS. Bùi Mạnh Hùng
 • Khổ sách: 17 x 24 cm
 • Số trang: 154
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 66.000 vnđ

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
 • Tác giả: Bùi Mạnh Hùng - ĐH Kiến trúc Hà Nội
 • Khổ sách: 17 x 24 cm
 • Số trang: 246
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 126.000 vnđ

Quản lý chất lượng công trình xây dựng
 • Tác giả: TS. Trần Vinh Vũ - Viện XD và Quản trị kinh doanh
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 840
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 450.000 vnđ

Nghiệp vụ đấu thầu - 300 câu hỏi đáp và xử lý tình huống trong đấu thầu truyền thống và đấu thầu qua mạng
 • Tác giả: TS. Trần Vinh Vũ - Viện XD và Quản trị kinh doanh
 • Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
 • Số trang: 301
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 113.000 vnđ

Phân tích kinh tế - kỹ thuật các dự án đầu tư xây dựng
 • Tác giả: PGS.TS Bùi Mạnh Hùng; Ths. Phạm Thị Thu Hiền, Ths. Nguyễn Thị Thu Nhàn
 • Khổ sách:
 • Số trang: 416
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 218.000 vnđ

Phân tích kinh tế - kỹ thuật trong đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông
 • Tác giả: TS. Đinh Văn Khiển (CB) Ths. Hoàng Văn Giang; Ths. Vũ Thị Kim Dung; Ths. Nguyễn Thị Nha Trang; Ths. Nguyễn Như Phiên
 • Khổ sách:
 • Số trang: 120
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 72.000 vnđ

Đầu tư bất động sản
 • Tác giả: GANG VV.ELDRED. PHD
 • Khổ sách:
 • Số trang: 513
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 468.000 vnđ

Định giá xây dựng theo cơ chế mới (Nghị định 68/2019/NĐ-CP)
 • Tác giả: PGS.TS. Bùi Mạnh Hùng - ĐH Kiến trúc HN
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 346
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 183.000 vnđ

Kinh tế đô thị
 • Tác giả: PGS.TS. Bùi Mạnh Hùng (CB), Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thùy Linh - ĐH Kiến trúc HN
 • Khổ sách: 19x27cm
 • Số trang: 504
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 273.000 vnđ

Giám sát đánh giá dự án đầu tư xây dựng
 • Tác giả: PGS.TS. Bùi Mạnh Hùng - ĐH Kiến trúc HN
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 208
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 115.000 vnđ

Hình thức đối tác công tư các mô hình phát triển cho Việt Nam
 • Tác giả: Phạm Quốc Trường - Cty CPTV và QLDA Việt Long
 • Khổ sách: 17 x 24 cm
 • Số trang: 192
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 106.000 vnđ

Kiến thức cơ bản và câu hỏi trắc nghiệm trong quản lý dự án đầu tư xây dựng
 • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Quốc Toản, Hoàng Thị Khánh Vân….-ĐH Xây dựng
 • Khổ sách: 17x24 cm
 • Số trang: 188
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 99.000 vnđ

Hợp đồng trong xây dựng
 • Tác giả: TS. Nguyễn Thị Lan Phương, NCS.ThS. Phạm Việt Anh - ĐH Kiến trúc HN
 • Khổ sách: 17x24 cm
 • Số trang: 240
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 129.000 vnđ

Đấu thầu trong xây dựng
 • Tác giả: TS. Nguyễn Thị Tuyết Dung; PGS.TS. Bùi Mạnh Hùng, TS. Phạm Thị Tuyết - ĐH Kiến trúc HN
 • Khổ sách: 17x24 cm
 • Số trang: 416
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 218.000 vnđ

123
Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.