Kinh tế đô thị
4.5
2935
Lượt xem
17
Đã bán
Chọn sản phẩm
273.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
43.000₫
Thành tiền 273.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
NXB Xây dựng
Năm XB:
2019
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19 x 27 (cm)
Số trang:
504
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-3021-0
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-3561-1

Đô thị hóa là quá trình tất yếu diễn ra không chỉ đối với Việt Nam, mà còn đối với tất cả các nước trên thế giới. Đô thị hóa mang tính xã hội, tính lịch sử và là sự phát triển về quy mô, số lượng, nâng cao vai trò của đô thị trong khu vực và hình thành các chùm đô thị. Đô thị hóa gắn liền với sự biến đổi sâu sắc về kinh tế - xã hội của đô thị và nông thôn trên cơ sở phát triển công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, dịch vụ…

Kinh tế càng phát triển, càng thúc đẩy quá trình đô thị hóa góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc đô thị hóa và phát triển kinh tế đô thị cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cần được nghiên cứu, giải đáp.

Trên thế giới đã và đang phát triển môn khoa học kinh tế đô thị, nhưng tại Việt Nam, vấn đề kinh tế đô thị còn khá mới, ít người biết đến môn khoa học này, đồng thời tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt cũng chưa nhiều. Vì vậy để giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo, nghiên cứu, học tập, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn tài liệu chuyên khảo Kinh tế đô thị. Đây là cuốn sách đề cập đến những vấn đề rất phức tạp đang được nhiều người quan tâm, với nội dung được trình bày trong ba phần (9 chương):

- Phần mở đầu, trình bày những kiến thức cần thiết khi nghiên cứu kinh tế đô thị như: Những khái niệm liên quan đến đô thị, đô thị hóa và hiện đại hóa đô thị; nhận thức về dân số, lao động và việc làm, về phát triển và đầu tư phát triển đô thị cũng như đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu kinh tế đô thị.

- Phần 1, đề cập đến nội dung cơ bản khi nghiên cứu kinh tế đô thị, bao gồm: Cơ chế phát triển, cơ cấu kinh tế, cơ cấu không gian và tăng trưởng kinh tế đô thị; môi trường kinh tế đô thị (gồm môi trường xây dựng, môi trường cư trú, sinh thái môi trường và kinh tế bảo vệ môi trường đô thị); khu vực kinh tế đô thị (gồm đặc điểm, tác dụng, phương pháp nhận dạng khu kinh tế đô thị và xây dựng tổ chức khu vực kinh tế đô thị); quản lý kinh tế đô thị (gồm hệ thống quản lý kinh tế đô thị, quản lý đầu tư phát triển đô thị, quản lý tài vụ đô thị, quản lý và kinh tế đất đai đô thị, quản lý hiệu quả kinh tế đô thị).

- Phần 2, giới thiệu một số nội dung cụ thể khi nghiên cứu kinh tế phát triển đô thị, gồm: Những vấn đề kinh tế liên quan đến dự án đầu tư phát triển đô thị (như đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu vực phát triển đô thị, đầu tư xây dựng khu đô thị, đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án cải tạo, chỉnh trang khu đô thị); phân tích, đánh giá kinh tế dự án đầu tư phát triển đô thị (gồm phân tích tài chính, phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội, đánh giá dự án đầu tư phát triển đô thị) và hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư phát triển đô thị ngắn và dài hạn.

 

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất