Kinh tế đầu tư phát triển đô thị
4.5
2665
Lượt xem
38
Đã bán
Chọn sản phẩm
212.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
35.000₫
Thành tiền 212.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
NXB Xây dựng
Năm XB:
2018
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19 x 26.5 (cm)
Số trang:
416
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-2513-1a
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-3314-3

Kinh tế đầu tư phát triển đô thị nghiên cứu những nội dung cơ bản sau:

1. Những khái niệm cơ bản về kinh tế & đầu tư phát triển bao gồm: Khái niệm liên quan đến kinh tế và kinh tế phát triển; Khái niệm, đặc điểm, mục tiêu đầu tư và đầu tư phát triển; Phân loại, các giai đoạn, phương án đầu tư và nguồn vốn đầu tư; Đầu tư, nguyên tắc, định hướng và nguồn vốn cho phát triển đô thị.

2. Quản lý đầu tư, quản lý phát triển đô thị và quản lý đầu tư phát triển đô thị bao gồm: Quản lý đầu tư, quản lý phát triển đô thị, quản lý đầu tư phát triển đô thị; Phân tích ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển đô thị; Quản lý chi phí đầu tư và trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước trong quản lý đầu tư phát triển đô thị.

3. Dự án đầu tư phát triển đô thị bao gồm: Khái niệm dự án đầu tư phát triển đô thị; Đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu vực phát triển đô thị; Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và khu đô thị mới; Dự án cải tạo, chỉnh trang khu đô thị.

4. Phương pháp phân tích, đánh giá dự án đầu tư phát triển đô thị bao gồm: Những vấn đề chung liên quan đến đầu tư phát triển đô thị; Phân tích tài chính, phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội dự án đầu tư phát triển đô thị; Đánh giá và tổ chức thực hiện đánh giá dự án đầu tư phát triển đô thị.

Cuốn tài liệu chuyên khảo này phục vụ quản lý đầu tư, quản lý phát triển đô thị và quản lý đầu tư phát triển đô thị và các tổ chức, cá nhân quan tâm đến đầu tư và những vấn đề kinh tế trong đầu tư phát triển đô thị.

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất