Chủ đề sách

Định dạng:
123

134 Giáo trình trong chủ đề

Lịch sử vườn cảnh
 • Tác giả: TS.KTS. Phạm Anh Tuấn - ĐH Xây dựng
 • Khổ sách: 20.5 x 20.5 cm
 • Số trang: 152
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 260.000 vnđ

Lịch sử đô thị Việt Nam từ nhà nước Văn Lang đến ngày nay
 • Tác giả: KTS. Đoàn Khắc Tình
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 396
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 208.000 vnđ

Tổ chức không gian nhóm nhà ở chung cư theo hướng kiến trúc xanh
 • Tác giả: TS. Nguyễn Tiến Đức (CB), Nguyễn Xuân Thành, Ngô Thị Thu Huyền, Đào Đăng Quang, Nguyễn Văn Luân - ĐH Kỹ thuật Thái Nguyên
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 120
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 72.000 vnđ

Cơ sở quy hoạch - kiến trúc (Dành cho sinh viên ngoài chuyên ngành quy hoạch - kiến trúc)
 • Tác giả: PGS.TS. Phạm Hùng Cường, ThS. Trần Quý Dương - Đh Xây dựng
 • Khổ sách: 17x24 cm
 • Số trang: 232
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 126.000 vnđ

Kiến trúc
 • Tác giả: Trần Minh Tùng - ĐH Xây dựng
 • Khổ sách: 20.5 x 20.5 cm
 • Số trang: 142
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 99.000 vnđ

Nghệ thuật trang trí truyền thống trên kiến trúc phong cách Đông Dương ở Sài Gòn
 • Tác giả: Bùi Bá Nguyên Khanh - ĐHKT HCM
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 122
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 75.000 vnđ

Mối quan hệ kiến trúc và các ngành nghệ thuật
 • Tác giả: PGS.TS. Tôn Thất Đại - ĐH Xây dựng
 • Khổ sách: 17 x 24 cm
 • Số trang: 132
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 80.000 vnđ

Biểu tượng và không gian kiến trúc đô thị
 • Tác giả: PGS.TS.KTS. Lê Thanh Sơn - ĐH Kiến trúc Tp. HCM
 • Khổ sách: 17x24 cm
 • Số trang: 132
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 77.000 vnđ

Kiến trúc và hiện tượng cộng sinh văn hóa
 • Tác giả: PGS.TS.KTS. Lê Thanh Sơn - ĐH Kiến trúc HCM
 • Khổ sách: 17x24 cm
 • Số trang: 190
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 106.000 vnđ

Ứng dụng AUTODESK REVIT trong thiết kế kiến trúc
 • Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn - ĐHXD
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 188
 • Năm xuất bản: 2018

Giá bán: 100.000 vnđ

Nội thất và thiết kế nội thất - Tập 1
 • Tác giả: Phạm Đình Việt -ĐH Xây dựng
 • Khổ sách: 20,5 x 23 cm
 • Số trang: 222
 • Năm xuất bản: 2018

Giá bán: 258.000 vnđ

Giáo trình Âm học kiến trúc - Lịch sử, phương pháp tính toán, thiết kế ứng dụng
 • Tác giả: TS. KTS Nguyễn Anh Tuấn - ĐH Kiến trúc Đà Nẵng
 • Khổ sách: 19 x 27 cm
 • Số trang: 390
 • Năm xuất bản: 2018

Giá bán: 198.000 vnđ

Vật lý kiến trúc
 • Tác giả: PGS. TS Nguyễn Đình Huấn - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 178
 • Năm xuất bản: 2018

Giá bán: 97.000 vnđ

Kiến trúc nhà siêu cao tầng
 • Tác giả: Nguyễn Đình Thi - ĐHXD
 • Khổ sách: 17 x 24 cm
 • Số trang: 210
 • Năm xuất bản: 2018

Giá bán: 110.000 vnđ

Giáo trình lý thuyết chuyên đề kiến trúc
 • Tác giả: Nguyễn Đình Thi - ĐHXD
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 396
 • Năm xuất bản: 2017

Giá bán: 199.000 vnđ

123
Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.