Chủ đề sách

118 Giáo trình trong chủ đề

Biểu tượng và không gian kiến trúc đô thị
 • Tác giả: PGS.TS.KTS. Lê Thanh Sơn - ĐH Kiến trúc Tp. HCM
 • Khổ sách: 17x24 cm
 • Số trang: 132
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 77.000 vnđ

Kiến trúc và hiện tượng cộng sinh văn hóa
 • Tác giả: PGS.TS.KTS. Lê Thanh Sơn - ĐH Kiến trúc HCM
 • Khổ sách: 17x24 cm
 • Số trang: 190
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 106.000 vnđ

Giáo trình lý thuyết chuyên đề kiến trúc
 • Tác giả: Nguyễn Đình Thi - ĐHXD
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 396
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 199.000 vnđ

Vẽ phối cảnh kiến trúc và CAD
 • Tác giả: Vũ Tiến Đạt - ĐH Bách khoa HCM
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 94
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 54.000 vnđ

Mỹ học kiến trúc
 • Tác giả: ND: Nguyễn Văn Nam, HĐ: Trần Kim Bảo
 • Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
 • Số trang: 296
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 82.000 vnđ

Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở
 • Tác giả: Trần Đình Hiếu - ĐH Khao học Huế
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 130
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 70.000 vnđ

Vẽ kỹ thuật xây dựng
 • Tác giả: Phạm Thị Lan - ĐH Quy Nhơn
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 196
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 103.000 vnđ

Kiến trúc nhà ở - Hiểu biết và thiết kế qua minh họa
 • Tác giả: Trần Minh Tùng - ĐH Xây dựng
 • Khổ sách: 20,5 x 20,5 cm
 • Số trang: 328
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 219.000 vnđ

Nội thất và thiết kế nội thất - Tập 1
 • Tác giả: Phạm Đình Việt -ĐH Xây dựng
 • Khổ sách: 20,5 x 23 cm
 • Số trang: 224
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 258.000 vnđ

Vật lý kiến trúc
 • Tác giả: PGS. TS Nguyễn Đình Huấn - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 180
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 97.000 vnđ

Kiến trúc sinh khí hậu - Thiết kế sinh khí hậu trong kiến trúc Việt Nam
 • Tác giả: Phạm Đức Nguyên
 • Khổ sách: 17 x 24 cm
 • Số trang: 264
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 105.000 vnđ

Trang trí nội thất nhà ở
 • Tác giả: Đỗ Nguyên (dịch)
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 142
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 58.000 vnđ

Nguyên lý thiết kế kiến trúc
 • Tác giả: Tạ Trường Xuân-ĐHKTHN
 • Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
 • Số trang: 244
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 130.000 vnđ

Thiết kế nội thất
 • Tác giả: Đặng Thái Hoàng (dịch)
 • Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
 • Số trang: 300
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 139.000 vnđ

Cấu tạo kiến trúc và chọn hình kết cấu
 • Tác giả: Nguyễn Đức Thiềm
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 412
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 151.000 vnđ

123
Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.