Kiểm soát chi phí quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp chế biến thủy hải sản tỉnh Nam Định trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế (Sách chuyên khảo)
4.5
682
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Sắp ra mắt
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
17.000₫
Thành tiền 17.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Lao động - Xã hội
Người dịch:
Năm XB:
2020
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
14,5 x 20,5 cm
Số trang:
202
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
nxbldxh-80
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-3807-0

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế cạnh tranh gay gắt, người tiêu dùng ngày càng khó tính hơn thì chất lượng sản phẩm trở thành một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại cũng như phát triển của doanh nghiệp, một nhân tố quan trọng tạo nên lợi thế cạnh tranh. Thực ra vấn đề này đã được các doanh nghiệp lớn trên thế giới nhận ra ngay từ những năm 1990. Ở nước ta, do những hạn chế của lịch sử, sự nhận thức này diễn ra chậm hơn.

Đạt được chất lượng sản phẩm là một điều quan trọng trong cuộc cạnh tranh. Nhưng mối quan tâm không chỉ dừng lại ở đó. Câu hỏi đặt ra là phải làm sao đạt được chất lượng sản phẩm với một chi phí hợp lý. Điều này đòi hỏi một nhận thức đầy đủ và đúng đắn về chi phí chất lượng. Kiểm soát chi phí chất lượng là việc làm rất quan trọng, giúp các doanh nghiệp nhận diện những khoản chi phí không hợp lý để có thể cắt giảm nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay nói chung và các doanh nghiệp chế biến thủy hải sản trên địa bàn tỉnh Nam Định nói riêng đều chưa nhận thức đầy đủ về chi phí chất lượng cũng như chưa quan tâm đến việc kiểm soát chi phí chất lượng.

Với mục đích tìm hiểu cách thức doanh nghiệp chế biến thủy hải sản trên địa bàn tỉnh Nam Định hiểu về chất lượng và chi phí chất lượng, cũng như việc tập hợp, kiểm soát chi

phí chất lượng, và các nhân tố ảnh hưởng tới việc thiết lập hệ thống chi phí chất lượng để giải đáp được thắc mắc tại sao chi phí chất lượng mang lại nhiều lợi ích mà hầu hết các doanh nghiệp chưa áp dụng nó, chúng tôi đã phối hợp với Nhà xuất bản Lao động - Xã hội xuất bản cuốn “Kiểm soát chi phí quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp chế biến thủy hải sản trên địa bàn tỉnh Nam Định trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” do các tác giả TS. Trần Hoàng Long; TS. Phạm Thị Lụa, và TS. Phan Thị Thu Hiền biên soạn.

Kết cấu nội dung gồm 3 chương:

Chương 1: Tổng quan về chi phí chất lượng và kiểm soát chi phí chất lượng.

Chương 2: Thực trạng kiểm soát chi phí chất lượng trong các doanh nghiệp chế biến thủy hải sản tỉnh Nam Định.

Chương 3: Đề xuất giải pháp và quy trình kiểm soát chi phí chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp chế biến thủy hải sản tỉnh Nam Định.

Mặc dù có nhiều cố gắng nghiên cứu, lựa chọn tiếp thu thành tựu của các kết quả nghiên cứu của đề tài, bám sát thực tiễn trong bối cảnh hiện nay, với thời gian có hạn cuốn sách không tránh khỏi thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để lần tái bản sau được tốt hơn.

Bình luận

Tuyển tập hay nhất