Khoa học quản lý
(Sách chuyên khảo)
4.5
127
Lượt xem
1
Đã bán
Chọn sản phẩm
242.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
34.000₫
Thành tiền 242.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2023
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19 x 27 (cm)
Số trang:
404
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-7586-0
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-7604-1

            Khoa học quản lý nghiên cứu quản lý nguồn nhân lực quản lý trong các tổ chức; đó là quá trình bố trí nhân lực thông qua việc điều hành, sắp xếp, phối hợp thực hiện những nhiệm vụ được giao. Thực chất là nghiên cứu sử dụng một cách tối ưu nhất nguồn lực con người trong một tổ chức nhằm đạt được hiệu quả cao trong công việc. 

            Khoa học quản lý trang bị phương pháp quản lý, nguyên tắc quản lý, chức năng của quy trình quản lý và quyết định quản lý để áp dụng vào thực tế cuộc sống, trong công việc. Trang bị tầng kiến thức chuyên sâu của lao động quản lý, đội ngũ cán bộ quản lý để thực hiện các chức năng quản lý trong từng khách thể quản lý và từng loại công việc. 

            Việc nắm vững các nguyên lý quản lý, quy luật quản lý, các phạm trù và các khái niệm của khoa học quản lý sẽ giúp người nghiên cứu, các lãnh đạo, nhà quản lý nắm vững quy luật quản lý, hiểu được các phạm trù của khoa học quản lý. Từ đó, nhận thức một cách đúng đắn về khoa học quản lý trong đời sống xã hội; có năng lực phân tích và giải quyết các vấn đề quản lý; có khả năng tổ chức, huy động và thuyết phục đối tượng quản lý thực hiện mục tiêu của tổ chức. Đồng thời giúp nghiên cứu, lãnh đạo thực hiện các công tác lập và xây dựng một kế hoạch, sắp xếp, tổ chức công việc hợp lý, đúng với yêu cầu về mục tiêu, thời gian, phối hợp các nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực và với chi phí thấp nhất.

            Sách chuyên khảo “Khoa học quản lý” là một công trình khoa học chuyên sâu, toàn diện, tích hợp kết quả nghiên cứu trong nhiều năm. Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở đúc kết, kế thừa lý luận và thực tiễn quản lý, đặc biệt là quản lý trong bối cảnh nền kinh tế thị trường thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số và trong điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng ở Việt Nam. 

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất