Kết cấu đặc biệt bằng bê tông cốt thép
4.5 256 Đánh giá
4 Lượt mua
264 Lượt xem

Người bán đã xác minh

Ebook: 23.550đ/tháng Thuê
Sách giấy: 157.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Kết cấu đặc biệt bằng bê tông cốt thép

Tác giả

Nguyễn Lê Ninh (CB); Lê Việt Dũng - Võ Mạnh Tùng - ĐH Xây dựng

4.5 256 Đánh giá
4 Lượt mua
264 Lượt xem
Ebook: 23.550đ/tháng Thuê
Sách giấy: 157.000đ Mua ngay

Người bán đã xác minh

  • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
  • ISBN Điện tử
  • Số trang: 290 trang
  • Khổ sách:
  • Năm xuất bản: 2020
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Loại sách: Sách giấy; Ebook
  • ISBN: 978-604-82-3237-5
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Kết cấu đặc biệt bằng bê tông cốt thép

 

Từ 1995, Trường Đại học Xây dựng là một thành viên của Hiệp hội các trường đại học nói tiếng Pháp (AUF), một trong các hiệp hội các trường đại học và nghiên cứu khoa học quan trọng nhất trên thế giới. Hiệp hội này tập hợp gần 800 trường đại học của 100 nước trên 5 châu lục. Trong khuôn khổ các chương trình hợp tác của Hiệp hội, để giảng dạy sinh viên các lớp nói tiếng Pháp (XF), ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, cuốn giáo trình “Các kết cấu đặc biệt bằng bê tông cốt thép” (Constructions spéciales en béton armé) bằng tiếng Pháp đã được biên soạn (1996). Cuốn giáo trình này, đã được viết theo các yêu cầu và mục tiêu của chương trình đào tạo kỹ sư ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Trường Đại học Xây dựng, và đã được xuất bản tại Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật (2015).

Cuốn sách này là bản tiếng Việt của cuốn giáo trình trên. So với bản tiếng Pháp, nội dung của bản tiếng Việt được bổ sung thêm các ví dụ tính toán và Phần phụ lục. Cuốn giáo trình gồm 5 chương, đã được PGS. TS. Nguyễn Lê Ninh chủ biên và biên soạn các chương I, III và IV, PGS. TS Lê Việt Dũng biên soạn các chương II và V, và TS. Võ Mạnh Tùng biên soạn các ví dụ tính toán sau mỗi chương và Phần phụ lục. Mỗi chương đề cập tới một loại công trình xây dựng đặc biệt bằng bê tông cốt thép thường gặp trong thực tế xây dựng: Tường chắn đất, Bunke, Silo, Bể chứa và Mái mỏng không gian.

Nội dung mỗi chương giới thiệu các phương pháp tính toán tương đối đơn giản, và mỗi khi có thể, các công thức tính toán cho phép thực hiện việc tính toán nhanh các hệ kết cấu được xét. Hiện nay, tính tinh tế, sự táo bạo và độ phức tạp của các hệ kết cấu ba chiều trở thành thông dụng, do các kỹ sư đã có trong tay các phương tiện tính toán số trên máy tính khá hoàn chỉnh để hiểu một cách chi tiết ứng xử của các hệ kết cấu. Các phương pháp tính toán thủ công nặng nề và thường không chính xác, bị xem nhẹ và thường bị loại bỏ hoàn toàn. Tuy vậy, các phương pháp tính toán đơn giản và tin cậy vẫn tồn tại, do thông qua chúng người thiết kế không những có thể hiểu một cách dễ dàng bản chất ứng xử của hệ kết cấu, mà còn có thể dùng để thiết kế chúng.

Cuối cùng, việc phân tích phức tạp hệ kết cấu có thể được thực hiện thông qua một chương trình tính toán trên máy tính (Phương pháp phần tử hữu hạn).

Các ví dụ tính toán, dựa trên các quy định hiện hành của các tiêu chuẩn thiết kế Việt Nam và Châu Âu, trong cuốn giáo trình này làm rõ hơn các nội dung lý thuyết được trình bày. Để người đọc, đặc biệt là sinh viên, hiểu một cách nhanh chóng bản chất của các ứng xử cục bộ và tổng thể của hệ kết cấu dưới tác động của tải trọng, các ví dụ tính toán đều bám sát các phần lý thuyết và được thực hiện hoàn toàn thủ công. Người đọc có thể thực hiện lại một cách dễ dàng các ví dụ tính toán này trên máy tính, theo các phần mềm thương mại hiện có và so sánh với các kết quả tính toán trong cuốn giáo trình này.

Ngoài ra, để cung cấp cho các sinh viên đang theo học các lớp nói tiếng Pháp một cuốn giáo trình kỹ thuật song ngữ Việt - Pháp, nội dung phần lý thuyết đã được các tác giả chuyển ngữ một cách sát nghĩa nhất có thể, ngoại trừ một số phần nhỏ được cập nhật và chỉnh sửa cho phù hợp.

 

Mục lục ở đây

 

Trang

Chương I. Tường chắn đất

 

1.1. Giới thiệu chung

5

1.2. Tính toán áp lực đất

12

1.3. Tính toán tường chắn đất

19

1.4. Ví dụ tính toán

31

Chương II. Bunke

 

2.1. Giới thiệu chung

49

2.2. Bunke bằng bê tông cốt thép liền khối

50

2.3. Tính toán các bộ phận của bunke

52

2.4. Cốt thép của bunke

65

2.5. Ví dụ tính toán

66

Chương III. Silo

 

3.1. Giới thiệu chung

86

3.2. Tính toán silo

87

3.3. Biện pháp ngăn chặn sự gia tăng áp lực do thoát vật liệu chứa và vượt áp lực do nạp và thoát vật liệu chứa đồng thời ở các silo 

94

3.4. Tính toán thành xen luyn chịu áp lực ngang của vật liệu chứa

96

3.5. Tính toán đáy của xen luyn

99

3.6. Ví dụ tính toán

100

Chương IV. Bể chứa

 

4.1 Giới thiệu chung

118

4.2. Tính toán các bể chứa

122

4.3. Bể chứa chữ nhật

127

4.4. Bể chứa hình trụ

138

4.5. Ví dụ tính toán

160

Chương V. Mái không gian có thành mỏng

 

5.1 Giới thiệu chung

184

5.2. Các đặc điểm cấu tạo của các mái không gian có thành mỏng

192

5.3. Mái vỏ trụ

198

5.4. Mái vòm

217

5.5. Mái vỏ lồi thoải có mặt bằng chữ nhật

233

5.6. Ví dụ tính toán

237

Phần phụ lục

247

Phụ lục A. Kiểm tra ổn định tường chắn đất theo các quy định

 

của các tiêu chuẩn thiết kế châu Âu [17] [18]

247

Phụ lục B. Các thông số và bảng tính sẵn dùng trong

 

tính toán bunke và silo

252

Tài liệu tham khảo

286

 

Bình luận với Facebook

Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.