Hotline khách sỉ:

02439741791

Hotline bán lẻ:

0888080290
Có ebook

Bạn có thể đọc thử

Đọc thử

Kết cấu bê tông cốt thép. Phần 2 Kết cấu công trình

4.5

4519

lượt xem

80

đã bán
 • 1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
 • -
  +
Thành tiền

108.000₫

 • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
 • Kích thước bìa:19 x 27 cm
 • Năm XB:2021
 • Quốc gia:Việt Nam
 • Loại sách: Ebook, Sách giấy
 • Số trang: 186 trang
 • ISBN Điện tử: 978-604-82-5564-0
 • ISBN: 978-604-82-4038-7
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giáo trình “Kết cấu Bê tông Cốt thép - Phần 2” được viết ra trên cơ sở đề cương hệ tín chỉ của môn học “ Kết cấu Bê tông Cốt thép 2 ” của trường Đại học Kiến Trúc - Thành phố Hồ Chí Minh. Trong tài liệu này, trình bày những vấn đề về các quy trình tính toán, thiết kế các bộ phận kết cấu công trình bằng bê tông cốt thép. 

Giáo trình được dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên các ngành xây dựng  được lưu hành nội bộ, trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên ngành thực hành kỹ thuật xây dựng để có thể phân tích, áp dụng vào lĩnh vực tính toán, thiết kế các bộ phận kết cấu công trình như kết cấu khung, móng, cầu thang, bể chứa tường chắn bê tông cốt thép hoặc có thể làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn hiện hành.

Trong quá trình viết giáo trình này, nhóm tác giả có tham khảo tài liệu về kết cấu bê tông cốt thép của các tác giả trước nhằm kế thừa kiến thức đã có và bổ sung, cập nhật các nguyên lý tính toán mới để phục vụ bạn đọc.

 

Bình luận

Tuyển tập hay nhất

Ok