Hướng dẫn sử dụng phần mềm ALASKA VER 4.15
4.5
1244
Lượt xem
1
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
10.000₫
Thành tiền 10.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2004
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
15 x 21 (cm)
Số trang:
96
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
2004-hdsdpmav415
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-4169-8

Tài liệu này miêu tả cách thức xây dựng mô hình và mô phỏng một hệ thống cơ học theo nghĩa của Alaska. Nó cung cấp câu trả lên cho các vấn đề vẫn thường nảy sinh hàng ngày trong việc mô phỏng hệ thống, giải thích thuật ngữ, gợi ý một số cách giải quyết tình huống. Tài liệu này chỉ mô tả cách thức làm việc để tạo nên hệ thống, không đi vào giải thích chi tiết các phần tử của mô hình. Các quy tắc chung có thể được mở rộng sang bài toán phức tạp bởi người sử dụng và nên tham khảo thêm tài liệu đi kèm Alaska.

Mô hình hệ thống theo nghĩa của Alaka muốn núi đến:

  • Quá trình tạo và quản lý cấu trỳc phân cấp của hệ thống. Không có giới hạn độ sâu phân cấp trong Alaska.
  • Ước lượng biểu thức, phép gán cũng như theo dừi và cập nhật sự phô thuộc giữa các biến (bằng hàm toán học).
  • Chuyển đổi các diễn tả dạng text thành dữ liệu nhị phân và ngược lại.
  • Cung cấp khả năng truy cập dữ liệu mô hình từ bên ngoài thông qua ngôn ngữ lập trình.

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất