Hướng dẫn lập định mức, đơn giá, thanh và quyết toán công trình xây dựng - sử dụng phần mềm dự toán 2000 - phiên bản 2011
4.5
1175
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
18.000₫
Thành tiền 18.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
NXB Xây dựng
Năm XB:
2011
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
19 x 26.5 (cm)
Số trang:
212
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
2010-SDPMDT1
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-4167-4

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Thông tư số 209/2009/TT-BTC ngày 05/11/2009 của Bộ Tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước. Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Quyết định số 788/QĐ-BXD ngày 26/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình - đã điều chỉnh một số nội dung và phương pháp xác định, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Nhà xuất bản Xây dựng xin giới thiệu cùng bạn đọc tài liệu “Hướng dẫn lập định mức, đơn giá, dự toán, thanh và quyết toán công trình xây dựng sử dụng phần mềm DT2000 (phiên bản 2011)” của hai tác giả đã có nhiều tâm huyết và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực này.

Nội dung tài liệu gồm hai phần:

- Những quy định hiện hành liên quan đến định mức, đơn giá, dự toán, thanh và quyết toán công trình xây dựng;

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm DT2011.

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất