Hướng dẫn giải bài tập cơ học cơ sở - T3: Động lực học
4.5
1470
Lượt xem
12
Đã bán
Chọn sản phẩm
86.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
14.000₫
Thành tiền 86.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
NXB Xây dựng
Năm XB:
2015
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19 x 26.5 (cm)
Số trang:
167
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
2015-58
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-3389-1

Từ năm 2008, Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội tổ chức đào tạo sinh viên hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. Với chủ trương nâng cao tính tự chủ của sinh viên trong học tập, thời lượng các môn học được rút gọn. Năm học 2014-2015 thời lượng môn Cơ học cơ sở chỉ còn 60 tiết, trong đó phần Động học và Động lực học chỉ còn 30 tiết. Để giúp sinh viên hiểu sâu thêm lý thuyết và biết cách giải các bài tập, bộ môn Cơ học lý thuyết đã biên soạn và cho xuất bản cuốn sách ''Hướng dẫn giải bài tập cơ học cơ sở , tập I - Tĩnh học'' năm 2012 và cuốn ''Hướng dẫn giải bài tập cơ học cơ sở , tập II - Động học'' năm 2014. Để phục vụ yêu cầu học tập của sinh viên, năm 2014 Bộ môn Cơ học lý thuyết tiếp tục biên soạn cuốn sách “Hướng dẫn giải bài tập cơ học cơ sở, tập III - Động lực học”. Cuốn sách gồm 3 phần:

- Phần I: Tóm tắt lý thuyết. Trong phần này nêu tóm tắt lại các định nghĩa, định lý, nguyên lý và các công thức quan trọng có liên quan mật thiết với cách giải bài tập được tổng kết và sắp xếp theo thứ tự các chương của cuốn sách ''Cơ học cơ sở tập II- Động học và Động lực học'' xuất bản năm 2009;

- Phần II: Bài tập. Gồm 101 đề các bài tập;

- Phần III: Hướng dẫn giải các bài tập. Nêu các dạng bài tập, phương pháp giải chi tiết cho từng dạng bài, đưa ra các ví dụ minh họa và hướng dẫn giải các bài tập ở phần II.

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất