Hướng dẫn đồ án quản lý chất thải rắn
4.5
656
Lượt xem
11
Đã bán
Chọn sản phẩm
138.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
20.000₫
Thành tiền 138.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2022
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19 x 27 (cm)
Số trang:
230
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-6339-3
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-6538-0

Trong đào tạo kỹ sư, đồ án là một trong những học phần bắt buộc để đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực hành một cách hiệu quả nhằm làm quen với việc giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tế theo hướng tiếp cận từ đơn giản đến phức tạp, từ tổng quan đến chi tiết.

Chất thải rắn, nước thải và khí thải là những vấn đề cốt lõi trong môi trường của đô thị và khu công nghiệp đòi hỏi các kỹ sư kỹ thuật môi tường phải có kiến thức tổng hợp và đồng bộ về cả 3 lĩnh vực trong quá trình quy hoạch, lập dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật. Vì vậy, các học phần đồ án về chất thải rắn đóng vai trò quan trọng trong khối kiến thức chuyên ngành đào tạo kỹ sư kỹ thuật môi trường.

Tùy vào thời lượng mỗi học phần đồ án mà nội dung của đồ án sẽ bao gồm các phần sau: quy hoạch, thiết kế kỹ thuật hệ thống phân loại, thu gom, vận chuyển, trung chuyển và xử lý chất thải rắn.

Trong hình thức đào tạo tín chỉ hiện nay, hướng dẫn đồ án là tài liệu quan trọng để giúp cho sinh viên tăng cường tự học và thực hiện đồ án một cách hiệu quả. Vì vậy, cuốn sách “Hướng dẫn đồ án quản lý chất thải rắn” được biên soạn nhằm mục tiêu cung cấp tài liệu giảng dạy và học tập thống nhất về nội dung và phương pháp thực hiện đồ án theo đề cương chi tiết và đáp ứng chuẩn đầu ra của các học phần đồ án môn học, đồ án tổng hợp và đồ án tốt nghiệp thuộc lĩnh vực chất thải rắn, phục vụ cho giảng viên, sinh viên đang nghiên cứu, học tập tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội nói riêng và các trường khối kỹ thuật nói chung..

Cuốn sách là cơ sở để hướng dẫn việc vận dụng lý thuyết vào lập quy hoạch quản lý chất lượng thải rắn một cách cụ thể, đáp ứng các quy định của các văn bản pháp lý hiện hành, chỉ dẫn các quy trình, cách tính toán, thiết kế, thể hiện các công trình trong hệ thống theo các quy phạm thiết kế chuyên ngành.

Nội dung của cuốn sách được giới thiệu gồm 3 phần:

Phần 1: Những vấn đề chung.

Phần 2: Hướng dẫn nội dung lập quy hoạch trong đồ án quản lý chất thải rắn.

Phần 3: Hướng dẫn nội dung tính toán thiết kế trong đồ án quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị.

Đây là tập tài liệu hướng dẫn đồ án đầu tiên được biên soạn dành cho ngành Kỹ thuật Môi trường, góp phần làm phong phú và tạo cơ sở nền tảng cho các hoạt động dạy và học của Khoa và Nhà trường được phát triển tốt hơn trong thời gian tới. 

 

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất