Hướng dẫn đồ án môn học nhà máy thuỷ điện
4.5 256 Đánh giá
1 Lượt mua
126 Lượt xem

Người bán đã xác minh

Ebook: 11.400đ/tháng Thuê
Sách giấy: 76.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Hướng dẫn đồ án môn học nhà máy thuỷ điện

Tác giả

PGS.TS. Nguyễn Thượng Bằng

4.5 256 Đánh giá
1 Lượt mua
126 Lượt xem
Ebook: 11.400đ/tháng Thuê
Sách giấy: 76.000đ Mua ngay

Người bán đã xác minh

  • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
  • ISBN Điện tử
  • Số trang: 128 trang
  • Khổ sách: 19x27 cm
  • Năm xuất bản: 2020
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Loại sách: Sách giấy; Ebook
  • ISBN: 978-604-82-3120-0
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Hướng dẫn đồ án môn học nhà máy thuỷ điện

 

Cuốn “Hướng dẫn đồ án môn học Thiết kế nhà máy thủy điện” được xuất bản lần này nhằm phục vụ cho sinh viên ngành Xây dựng thủy lợi - thủy điện, ngành Xây dựng công trình năng lượng hệ chính quy và ngành Xây dựng công trình thủy thuộc các hệ đào tạo khác của trường Đại học Xây dựng.

Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở các tài liệu hướng dẫn, giáo trình chuyên môn, đồng thời có tham khảo các tài liệu liên quan hiện có ở trong và ngoài nước cũng như từ thực tế thiết kế và xây dựng hàng trăm công trình thủy điện lớn nhỏ của nước ta từ trước đến nay.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng tài liệu trong quá trình thực hiện đồ án, nội dung cuốn hướng dẫn gồm 4 phần:

- Phần I: Lựa chọn thiết bị chính và phụ của nhà máy thủy điện.

- Phần II: Thiết kế nhà máy thủy điện.

- Phần III: Các phụ lục gồm các hình vẽ, bảng biểu phục vụ lựa chọn thiết bị và thiết kế.

- Phần IV: Đầu đề đồ án môn học Thiết kế nhà máy thủy điện.

Mục lục ở đây

 

Trang

Lời nói đầu

3

Các ký hiệu và chữ viết tắt

5

PHẦN MỞ ĐẦU

 

A. Mục đích và yêu cầu

7

B. Nội dung đồ án

7

PHẦN I. LỰA CHỌN THIẾT BỊ CHÍNH VÀ PHỤ CỦA NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

 
 

1.1. Chọn số tổ máy

11

1.2. Chọn kiểu tua bin

12

1.3. Vẽ đường đặc tính tổng hợp chính (ĐTTHC) của tua bin

13

1.4. Xác định các thông số cơ bản của tua bin

13

1.5. Xác định hệ số tỷ tốc ns

18

1.6. Xác định tốc độ quay lồng và lực dọc trục

19

1.7. Chọn cao trình đặt bánh xe công tác của tua bin

19

1.8. Trọng lượng tua bin

21

1.9. Tính toán xác định kích thước buồng tua bin

21

1.10. Chọn ống hút

28

1.11. Chọn tua bin gáo

30

1.12. Chọn thiết bị điều chỉnh tua bin

32

1.13. Lựa chọn máy phát điện thuỷ lực (MPĐ)

37

1.14. Chọn thiết bị làm mát máy phát điện

41

1.15. Chọn máy biến áp (MBA)

43

1.16. Chọn thiết bị nâng ở cửa lấy nước và tại nhà máy thủy điện

44

1.17. Hình vẽ minh họa

46

PHẦN II. THIẾT KẾ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

 

2.1. Chọn loại và kết cấu nhà máy thủy điện

47

2.2. Thiết kế nhà máy thủy điện

47

PHẦN III. CÁC PHỤ LỤC PHỤC VỤ TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ

 

Phụ lục I. Một số kiểu loại tuabin

50

Phụ lục II. Đường đặc tính tổng hợp chính của một số kiểu loại tuabin

58

Phụ lục III. Quy chuẩn đường kính tuabin

78

Phụ lục IV. Tốc độ quay đồng bộ ứng với tần số f = 50 hz

79

Phụ lục V. Máy phát điện

80

Phụ lục VI. Máy làm mát - máy phát điện

90

Phụ lục. VII. Máy biến áp

93

Phụ lục VIII. Cần trục ở nhà máy thủy điện

99

Phụ lục IX. Van cuối đường ống

107

Phụ lục X: Mặt cắt ngang của một số loại nhà máy thủy điện

110

PHẦN IV. ĐẦU ĐỀ ĐỒ ÁN THIẾT KẾ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

 

Tài liệu tham khảo

124

 

Bình luận với Facebook

Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.