Hướng dẫn đồ án môn học lập định mức kỹ thuật xây dựng
4.5 256 Đánh giá
1 Lượt mua
128 Lượt xem

Người bán đã xác minh

Ebook: 9.600đ/tháng Thuê
Sách giấy: 64.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Hướng dẫn đồ án môn học lập định mức kỹ thuật xây dựng

Tác giả

TS.Nguyễn Liên Hương, ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh; ThS. Nguyễn Văn Tâm - ĐH Xây dựng

4.5 256 Đánh giá
1 Lượt mua
128 Lượt xem
Ebook: 9.600đ/tháng Thuê
Sách giấy: 64.000đ Mua ngay

Người bán đã xác minh

  • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
  • ISBN Điện tử
  • Số trang: 102 trang
  • Khổ sách:
  • Năm xuất bản: 2020
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Loại sách: Sách giấy; Ebook
  • ISBN: 978-604-82-3239-9
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Hướng dẫn đồ án môn học lập định mức kỹ thuật xây dựng

 

Đồ án môn học “Lập định mức kỹ thuật xây dựng” học cùng môn học “Định mức kỹ thuật xây dựng” được khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, trường Đại học Xây dựng đưa vào chương trình giảng dạy hơn 50 năm trở lại đây cho sinh viên khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng. Để nâng cao kỹ năng thực hành cho người học về lập định mức kỹ thuật xây dựng, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn sách “Hướng dẫn đồ án môn học Lập định mức kỹ thuật xây dựng”. Nội dung gồm 2 phần:

Phn thứ 1: Hướng dẫn lập định mức kỹ thuật xây dựng:

- Trước tiên để người học được làm quen với hiện trường xây dựng, sách đã cung cấp các thông tin cho người học về tổ chức sản xuất trên công trường, thông qua mô tả chỗ làm việc của công nhân xây dựng, máy thiết bị thi công hoạt động, sắp xếp nơi để vật liệu, sản phẩm làm ra. Những thông tin này được ghi trong phiếu “Đặc tính của quá trình sản xuất”.

- Nghiên cứu quy trình sản xuất, điều kiện biện pháp thi công, biện pháp an toàn lao động, bảo vệ môi trường là cơ sở để thiết kế điều kiện tiêu chuẩn cho quá trình sản xuất cần lập định mức.

- Các biểu mẫu thu số liệu tại hiện trường bao gồm: Các phiếu chụp ảnh quá trình sản xuất, các phiếu bấm giờ, các phiếu chụp ảnh ngày làm việc, để người học có thêm kỹ năng về thu số liệu tại hiện trường.

- Chỉnh lý số liệu là hoàn chỉnh các tài liệu thu được và xử lý các con số theo các tiêu chuẩn đã định, nhằm đạt được mục đích xác định được hao phí lao động hoặc hao phí thời gian sử dụng máy xây dựng tính bình quân cho một đơn vị sản phẩm phần tử của quá trình sản xuất.

- Thiết kế định mức lao động trong sản xuất xây dựng:

ch sẽ cung cấp thông tin để người học có kỹ năng thiết kế tiêu chuẩn từng bộ phận thời gian đối với công tác cần lập định mức.

+ Tiêu chuẩn định mức thời gian chuẩn kết.

+ Tiêu chuẩn định mức thời gian nghỉ giải lao.

+ Tiêu chuẩn định mức thời gian ngừng công nghệ.

+ Tiêu chuẩn định mức thời gian tác nghiệp.

 

- Thiết kế định mức thời gian sử dụng máy xây dựng:

ch sẽ cung cấp thông tin để người học có kỹ năng xác định các hệ số kể tới điều kiện kỹ thuật khi máy thi công hoạt động, thiết kế chế độ ca làm việc của máy làm cơ sở xác định năng suất định mức của từng loại máy thi công cụ thể.

Phần thứ 2: Các bài tập, để nâng cao kỹ năng cho người học trong việc xử lý số liệu và xử lý các tình huống thường hay gặp khi lập định mức kỹ thuật xây dựng.

- Bài tập chỉnh lý số liệu.

- Bài tập xác định số lần chụp ảnh ngày làm việc cần thiết.

- Bài tập áp dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo.

- Bài tập biểu diễn công thức thực nghiệm thành bảng định mức.

- Bài tập xác định định mức hao phí lao động trong sản xuất xây dựng.

- Bài tập xác định năng suất định mức và định mức thời gian sử dụng máy trong xây dựng.

- Bài tập xác định định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng.

Mục lục ở đây

 

Trang

Lời nói đầu

3

Phần 1: Hướng dẫn đồ án môn học lập định mức kỹ thuật xây dựng

 

1.1. Giới thiệu chung về đồ án môn học lập định mức kỹ thuật xây dựng

5

1.1.1. Mục đích và yêu cầu của đồ án Lập định mức kỹ thuật xây dựng

5

1.1.2. Giới thiệu về đồ án Lập định mức kỹ thuật xây dựng

5

1.2. Cơ sở lý luận lập định mức kỹ thuật xây dựng

6

1.2.1. Giới thiệu về phương pháp lập định mức

6

1.2.2. Giới thiệu về phương pháp thu số liệu lập định mức mới

 

được sử dụng trong đồ án

6

1.2.3. Giới thiệu trình tự chỉnh lý số liệu phù hợp với đề đồ án

7

1.2.4. Thiết kế định mức lao động hoặc định mức thời gian sử dụng máy

7

1.3. Thu thập số liệu để lập định mức kỹ thuật xây dựng

7

1.3.1. Thu thập số liệu trên phiếu đặc tính (PĐT)

7

1.3.2. Thu thập số liệu trên phiếu quan sát (PQS)

9

1.4. Chỉnh lý số liệu

9

1.4.1. Chỉnh lý sơ bộ

10

1.4.2. Chỉnh lý số liệu cho từng lần quan sát

16

1.4.3. Chỉnh lý số liệu sau nhiều lần quan sát

30

1.5. Thiết kế định mức

31

1.5.1. Định mức lao động (ĐMLĐ)

31

1.5.2. Thiết kế định mức thời gian sử dụng máy (ĐMtg)

52

1.6. Trình bày thành bảng định mức

59

1.6.1. Trình bày thành bảng định mức lao động

59

1.6.2. Trình bày thành bảng định mức thời gian sử dụng máy

59

Phần 2: Hướng dẫn giải bài tập định mức kỹ thuật xây dựng

 

2.1. Bài tập chỉnh lý số liệu

61

2.1.1. Chỉnh lý dãy số ngẫu nhiên bằng phương pháp số giới hạn

61

2.1.2. Chỉnh lý dãy số ngẫu nhiên bằng phương pháp “Độ lệch

 

quân phương tương đối thực nghiệm”

63

2.2. Bài tập xác định số lần chụp ảnh ngày làm việc cần thiết (n)

65

2.2.1. Trình tự thực hiện

65

2.2.1. Bài tập vận dụng

66

2.3. Bài tập mô phỏng Monte Carlo

68

2.3.1. Trình tự thực hiện

68

2.3.2. Bài tập vận dụng

70

2.4. Bài tập biểu diễn công thức thực nghiệm thành bảng định mức

74

2.4.1. Trình tự thực hiện

74

2.4.2. Bài tập vận dụng

76

2.5. Bài tập xác định định mức lao động (ĐMLĐ)

78

2.5.1. Trình tự thực hiện

78

2.5.2. Bài tập vận dụng

79

2.6. Bài tập xác định định mức thời gian sử dụng máy xây dựng

83

2.6.1. Trình tự thực hiện

83

2.6.2. Bài tập vận dụng

85

2.7. Bài tập xác định định mức vật liệu xây dựng

86

2.7.1. Bài tập xác định định mức vật liệu bằng phương pháp phân tích -

 

tính toán thuần túy

86

2.7.2. Bài tập xác định định mức vật liệu phương pháp quan sát thực tế

 

tại hiện trường

90

Tài liệu tham khảo

98

 

Bình luận với Facebook

Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.