Hướng dẫn đồ án môn học lập định mức kỹ thuật xây dựng
4.5
3650
Lượt xem
20
Đã bán
Chọn sản phẩm
64.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
10.000₫
Thành tiền 64.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2020
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19 x 27 (cm)
Số trang:
102
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-3239-9
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-3999-2

 

Đồ án môn học “Lập định mức kỹ thuật xây dựng” học cùng môn học “Định mức kỹ thuật xây dựng” được khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, trường Đại học Xây dựng đưa vào chương trình giảng dạy hơn 50 năm trở lại đây cho sinh viên khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng. Để nâng cao kỹ năng thực hành cho người học về lập định mức kỹ thuật xây dựng, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn sách “Hướng dẫn đồ án môn học Lập định mức kỹ thuật xây dựng”. Nội dung gồm 2 phần:

Phần thứ 1: Hướng dẫn lập định mức kỹ thuật xây dựng:

- Trước tiên để người học được làm quen với hiện trường xây dựng, sách đã cung cấp các thông tin cho người học về tổ chức sản xuất trên công trường, thông qua mô tả chỗ làm việc của công nhân xây dựng, máy thiết bị thi công hoạt động, sắp xếp nơi để vật liệu, sản phẩm làm ra. Những thông tin này được ghi trong phiếu “Đặc tính của quá trình sản xuất”.

- Nghiên cứu quy trình sản xuất, điều kiện biện pháp thi công, biện pháp an toàn lao động, bảo vệ môi trường là cơ sở để thiết kế điều kiện tiêu chuẩn cho quá trình sản xuất cần lập định mức.

- Các biểu mẫu thu số liệu tại hiện trường bao gồm: Các phiếu chụp ảnh quá trình sản xuất, các phiếu bấm giờ, các phiếu chụp ảnh ngày làm việc, để người học có thêm kỹ năng về thu số liệu tại hiện trường.

- Chỉnh lý số liệu là hoàn chỉnh các tài liệu thu được và xử lý các con số theo các tiêu chuẩn đã định, nhằm đạt được mục đích xác định được hao phí lao động hoặc hao phí thời gian sử dụng máy xây dựng tính bình quân cho một đơn vị sản phẩm phần tử của quá trình sản xuất.

- Thiết kế định mức lao động trong sản xuất xây dựng:

Sách sẽ cung cấp thông tin để người học có kỹ năng thiết kế tiêu chuẩn từng bộ phận thời gian đối với công tác cần lập định mức.

+ Tiêu chuẩn định mức thời gian chuẩn kết.

+ Tiêu chuẩn định mức thời gian nghỉ giải lao.

+ Tiêu chuẩn định mức thời gian ngừng công nghệ.

+ Tiêu chuẩn định mức thời gian tác nghiệp.

 

- Thiết kế định mức thời gian sử dụng máy xây dựng:

Sách sẽ cung cấp thông tin để người học có kỹ năng xác định các hệ số kể tới điều kiện kỹ thuật khi máy thi công hoạt động, thiết kế chế độ ca làm việc của máy làm cơ sở xác định năng suất định mức của từng loại máy thi công cụ thể.

Phần thứ 2: Các bài tập, để nâng cao kỹ năng cho người học trong việc xử lý số liệu và xử lý các tình huống thường hay gặp khi lập định mức kỹ thuật xây dựng.

- Bài tập chỉnh lý số liệu.

- Bài tập xác định số lần chụp ảnh ngày làm việc cần thiết.

- Bài tập áp dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo.

- Bài tập biểu diễn công thức thực nghiệm thành bảng định mức.

- Bài tập xác định định mức hao phí lao động trong sản xuất xây dựng.

- Bài tập xác định năng suất định mức và định mức thời gian sử dụng máy trong xây dựng.

- Bài tập xác định định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng.

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất