Hướng dẫn chống lò sử dụng neo kết dính phối hợp bê tông phun hoặc lưới thép ở các mỏ than hầm lò
4.5
1880
Lượt xem
3
Đã bán
Chọn sản phẩm
79.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
12.000₫
Thành tiền 79.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
NXB Xây dựng
Năm XB:
2018
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
17 x 24 (cm)
Số trang:
126
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-2589-6
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-3319-8

Chống giữ đường lò bằng kết cấu chống nhẹ (neo, bê tông phun độc lập hoặc neo kết hợp bê tông phun, lưới thép) là phương pháp chống gĩư chủ động, huy động đá và khối đá cùng tham gia mang tải. Vì thế, với chi phí vật liệu thấp không những vẫn đảm bảo khả năng chống giữ an toàn, mà còn góp phần giảm giá thành klhai thác than, tăng năng suất lao động trong quá trình hội nhập thị trường thế giới.

 Ngay từ khi mới thành lập Tổng Công ty Than Việt Nam (TVN) đã luôn ưu tiên chú trọng đến việc áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Cùng với quá trình phát triển, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đã xuất bản và sửa đổi cho phù hợp với từng giai đoạn phục vụ sản xuất, tiến kịp với quá trình phát triển của khoa học công nghệ cụ thể: “Quy trình tạm thời đào chống lò bằng vì neo bê tông cốt thép ở các mỏ than hầm lò”. Ban hành theo Quyết định số 1081/QĐ-KCĐ, ngày 15/6/1999. “Hướng dẫn đào chống lò đá bằng vì neo kết hợp bê tông phun khô ở các mỏ than hầm lò”. Ban hành theo Quyết định số 125/QĐ-KCM, ngày 5/6/2003.  “Hướng dẫn áp dụng đào chống lò bằng vì neo kết hợp bê tông phun hoặc lưới thép ở các mỏ than hầm lò”. Ban hành theo Quyết định số 504/QĐ-VINACOMIN, ngày 29/3/2013. “Hướng dẫn chống lò sử dụng neo dính kết phối hợp bê tông phun hoặc lưới thép tại các mỏ than hầm lò”. Ban hành theo Quyết định số 2755/QĐ-TKV, ngày 30/12/2015.

Quá trình áp dụng, các công ty than hầm lò cũng như một số đơn vị khác cho thấy một số nội dung còn khó thực hiện trong điều kiện hiện tại của ngành than cả về kiến thức chuyên ngành sâu và điều kiện hiện trường, thiết bị... Cùng với sự phát triển không ngừng của vật liệu mới và thực tế sản xuất ở các đơn vị thuộc Tập đoàn, cần thiết phải chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với trình độ năng lực thiết kế, thi công và quản lý kỹ thuật của cán bộ, công nhân mỏ giai đoạn mới. Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam ban hành: “Hướng dẫn chống lò sử dụng neo dính kết, phối hợp bê tông phun hoặc lưới thép ở các mỏ than hầm lò” để sử dụng trong các mỏ than hầm lò TKV.

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất