Hotline khách sỉ:

02439741791

Hotline bán lẻ:

0888080290

Hội thảo khoa học quốc tế: Thành phố tương lai - Từ hỗn loạn đến chiến lược cho các hệ thống được kết nối

Thành phố tương lai - Từ hỗn loạn đến chiến lược cho các hệ thống được kết nối là Hội thảo khoa học quốc tế do Trường Đại học Việt Đức và Đại học Kỹ thuật Darmstadt (CHBL Đức) tổ chức vào tháng 12 năm 2021, cùng với sự tài trợ từ Quỹ Friedrich Naumann và bảo trợ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương.

Nhà xuất bản Xây dựng phối hợp với các đơn vị nêu trên xuất bản Kỷ yếu hội thảo (có mã sách quốc tế ISBN), trong đó thảo luận cách giải quyết một số câu hỏi chiến lược của các thành phố trong tương lai nhưKhông gian & công trình (Cách thức lựa chọn và chuẩn bị không gian sống cho cư dân với sự thay đổi về công nghệ, năng lực và nhu cầu mới?); Giao thông & logistics (Cách thức di chuyển và tiếp cận/giao hàng đến các điểm đến bằng nhiều loại phương tiện giao thông và được kết nối tốt hơn?); Môi trường & hạ tầng (Cách thức phục vụ và sống trong môi trường xây dựng đang thay đổi, nơi hạ tầng được cải thiện nhờ công nghệ và thích ứng biến đổi khí hậu); Kinh tế & xã hội (Cách thức hỗ trợ các hệ sinh thái đô thị trong bối cảnh phát triển nhiều các mô hình kinh doanh và hệ sinh thái mới, các nguy cơ từ đại dịch và xu hướng xã hội già hóa dẫn đến sự thay đổi nhân khẩu học).

Quý thầy cô có thể tham khảo các chủ đề chính, thông tin về thời hạn nộp tham luận tại website www.futurecities21.vgu.edu.vn.

Ấn phẩm sẽ được xuất bản vào tháng 01 năm 2022. Hy vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo cho bạn đọc quan tâm.

Ok