Hồ chứa nước - Quản lý kỹ thuật cấp nước an toàn cho đô thị và khu dân cư
4.5 256 Đánh giá
1 Lượt mua
111 Lượt xem

Người bán đã xác minh

Ebook: 13.800đ/tháng Thuê
Sách giấy: 92.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Hồ chứa nước - Quản lý kỹ thuật cấp nước an toàn cho đô thị và khu dân cư

Tác giả

PGS.TS. Trần Đức Hạ

4.5 256 Đánh giá
1 Lượt mua
111 Lượt xem
Ebook: 13.800đ/tháng Thuê
Sách giấy: 92.000đ Mua ngay

Người bán đã xác minh

  • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
  • Người dịch: NXB Xây dựng
  • Số trang: 164 trang
  • Khổ sách: 19x27 cm
  • Năm xuất bản: 2019
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Loại sách: Sách giấy; Ebook
  • ISBN: 978-604-82-2814-9
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Hồ chứa nước - Quản lý kỹ thuật cấp nước an toàn cho đô thị và khu dân cư

Hồ chứa là loại hình công trình thủy lợi phổ biến có nhiệm vụ dự trữ và điều tiết nguồn nước phù hợp với yêu cầu của các ngành kinh tế quốc dân. Các hồ chứa nước hiện nay thường đảm nhận nhiều chức năng: thủy điện, cấp nước nông nghiệp, cảnh quan, cấp nước sinh hoạt,… Trong hoạt động cấp nước, hồ chứa đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nước thô cho các  nhà máy và trạm cấp nước  sinh hoạt tập trung. Tuy nhiên do các yếu tố phát triển kinh tế xã hội và tác động của biến đổi khí hậu, các hồ chứa nước đang có xu thế suy thoái và giảm sút chất lượng nước sự bồi lắng phù sa và phú dưỡng trong hồ. Nhiều hồ chứa nước cấp cho sinh hoạt tại các địa phương đang bị ô nhiễm cuốn trôi chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng và các chất ô nhiễm khác vào đó.

Ngày 09 tháng 8 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số: 1566/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn
2016 - 2025, trong đó nêu rõ mục tiêu tổng quát của chương trình là: Thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn nhằm quản lý rủi ro và khắc phục sự cố có thể xảy ra từ nguồn nước, cơ sở xử lý nước và
hệ thống truyền dẫn, phân phối nước đến khách hàng sử dụng; bảo đảm cung cấp nước liên tục, đủ lượng nước, duy trì đủ áp lực, chất lượng nước đạt quy định góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe con người.

Đề tài: "Nghiên cứu giải pháp tổng hợp để kiểm soát ô nhiễm nguồn nước hồ chứa nhằm mục đích cấp nước an toàn cho đô thị và khu dân cư" (mã số: RD 21-17) do Bộ Xây dựng giao Viện Nghiên cứu Cấp thoát nước và môi trường (Hội Cấp thoát nước Việt Nam) triển khai thực hiện trong năm 2017 - 2018 đã đề xuất được các giải pháp tổng hợp (thể chế, kỹ thuật, …) để kiểm soát ô nhiễm và khai thác nguồn nước hồ chứa phục vụ cho cấp nước sinh hoạt an toàn trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Như vậy, nội dung của cuốn sách đề cập tương đối đầy đủ các vấn đề về đặc điểm hồ chứa nước; các quá trình biến đổi chất lượng nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu; các yêu cầu đảm bảo cấp nước an toàn; các giải pháp quản lý và bảo vệ nguồn nước hồ chứa; kỹ thuật kiểm soát chất lượng nước, khai thác hiệu quả và bền vững nguồn nước hồ chứa.

Cuốn sách chuyên khảo này cũng là tài liệu hướng dẫn và tham khảo cho các đơn vị cấp nước triển khai thực hiện bảo vệ nguồn nước hồ chứa và khai thác hiệu quả nguồn nước này để cấp nước sinh hoạt, cũng như phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị khai thác vận hành khác trong việc quản lý kỹ thuật và kiểm soát chất lượng nước hồ chứa đa mục tiêu, trong đó có mục tiêu cấp nước sinh hoạt. Đây cũng là tài liệu tham khảo cho các đơn vị quản lý các công trình hồ chứa khi phối hợp với các đơn vị cấp nước sinh hoạt kiểm soát chất lượng nước và khai thác hiệu quả và bền vững nước hồ chứa, cũng như để các cơ quan quản lý môi trường địa phương hỗ trợ các doanh nghiệp cấp nước đảm bảo kế hoạch cấp nước an toàn theo Quyết định số: 1566/QĐ-TTg ngày 09 tháng 08 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ. Cuốn sách này cũng có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho chương trình giảng dạy Đại học và sau Đại học ngành Cấp thoát nước, Kỹ thuật hạ tầng,… 

Mục lục ở đây

 

Trang

 

Lời nói đầu

3

 

Danh mục bảng các chữ viết tắt

5

 

Chương 1. Đặc điểm và hiện trạng hoạt động hồ chứa nước cấp sinh hoạt ở Việt Nam

   
   

1.1. Định nghĩa và phân loại hồ chứa nước

7

 

1.2. Đặc điểm thủy văn hồ chứa nước

9

 

1.3. Đặc điểm sinh thái hồ chứa nước

15

 

1.4. Hiện trạng hoạt động của các hồ chứa nước ở Việt Nam

24

 

Chương 2. Biến đổi chất lượng nước và đánh giá các nguy cơ rủi ro từ nguồn nước hồ chứa đối với hệ thống cấp nước đô thị

   
   

2.1. Xói mòn mặt phủ và lắng đọng trầm tích hồ chứa

40

 

2.2. Ô nhiễm và phú dưỡng hồ chứa

53

 

2.3. Biến đổi khí hậu và các tác động tiêu cực đối với hồ chứa nước cấp cho đô thị

69

 
 

2.4. Đánh giá các nguy cơ rủi ro đối với nguồn nước hồ chứa cấp nước đô thị

79

 

Chương 3. Bảo vệ nguồn nước hồ chứa để cấp nước an toàn cho đô thị và khu dân cư

   
   

3.1. Các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý hồ chứa nước và cấp nước an toàn

86

 
 

3.2. Các giải pháp kỹ thuật tổng hợp để kiểm soát ô nhiễm và ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro nguồn nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu

96

 
 

3.3.  Các giải pháp kỹ thuật phù hợp để khai thác bền vững các hồ chứa nước phục vụ cho mục đích cấp nước sinh hoạt tập trung

101

 
 

Chương 4. Hướng dẫn kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm và khai thác nguồn nước hồ chứa để đảm bảo cấp nước an toàn

   
 

4.1. Phân tích mối nguy hại và đánh giá rủi ro

112

 

4.2. Bảo vệ nguồn nước hồ chứa cấp nước sinh hoạt

115

 

4.3. Quan trắc hồ chứa cấp nước sinh hoạt

118

 

4.4. Quản lý vận hành hồ chứa cấp nước sinh hoạt

126

 

Phụ lục 1

137

 

Phụ lục 2

141

 

Phụ lục 3

142

 

Phụ lục 4

148

 

Phụ lục 5

149

 

Tài liệu tham khảo

158

 

 

Bình luận với Facebook

Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.