Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access
4.5
1845
Lượt xem
2
Đã bán
Chọn sản phẩm
147.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
27.000₫
Thành tiền 147.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
NXB Xây dựng
Năm XB:
2013
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
17 x 24 (cm)
Số trang:
323
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-1114-1
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-4160-5

Cơ sở dữ liệu ngày càng trở thành nhu cầu tất yếu trong mọi hoạt động của tất cả các cơ quan, xí nghiệp, trư­ờng học và mọi tổ chức của xã hội. Nó là công cụ trợ giúp cho lưu trữ, tìm kiếm và xử lý thông tin trên máy tính. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là công cụ để tạo ra các cơ sở dữ liệu ứng dụng. Do vậy Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là môn học chính của sinh viên ngành Công nghệ thông tin và Tin học ứng dụng. 

Giáo trình đ­ược biên soạn dựa trên các bài giảng nhiều năm nay về Hệ quản trị cơ sở dữ liệu của trường Đại học Xây dựng. Nội dung giáo trình đ­ợc trình bày trong 12 chương: 

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về Hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Trong đó, trình bày tóm tắt sự ra đời và phát triển, mục đích, chức năng và các ứng dụng của Hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Sau đó trình bày kiến trúc, các mô hình cũng nh­ các ngôn ngữ phổ dụng của Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Chương 2: Giới thiệu về Hệ quản trị cơ sở Access. Trong đó, giới thiệu cách làm quen với Access để tạo lập một cơ sở dữ liệu ứng dụng. 

Chương 3, 4, 5, 6, 7 và 8: Mỗi chương trình bày một đối tư­ợng của Access như­: bảng, truy vấn, mẫu biểu, báo biểu, trang truy cập dữ liệu và macro. Để dễ dàng theo dõi, các đối tượng đ­ược trình bày theo khung thống nhất đi từ: chức năng, các thành phần và các thuộc tính của chúng, phư­ơng pháp thiết kế và nguyên lý sử dụng các đối tư­ợng. 

Chư­ơng 9,10,11: Trình bày ph­ương pháp lập trình trong một cơ sở dữ liệu ứng dụng. Sử dụng Access Basic để tạo lập các đơn thể của cơ sở dữ liệu. Nội dung đư­ợc trình bày đơn giản theo phư­ơng pháp s­ư phạm truyền thống về một ngôn ngữ lập trình.

Ch­ương 12: Phư­ơng pháp tạo lập thực đơn cho một ứng dụng cơ sở dữ liệu. Nhờ vậy nhanh chóng tạo ra các giao diện rất quen thuộc cho ngư­ời dùng.

Để trợ giúp cho việc tự học, các ví dụ đều có hình ảnh đi kèm, trợ giúp các b­ước thực hiện một công việc nào đó. Đọc xong giáo trình, hy vọng bạn đọc có thể tự mình tạo lập một cơ sở dữ liệu của riêng mình cho mọi công việc thư­ờng ngày của bạn.

Giáo trình đ­ược dùng cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ngành Tin học ứng dụng và Công nghệ thông tin của tr­ường Đại học Xây dựng hệ dài hạn chính qui và tại chức. Ngoài ra, cuốn sách này là công cụ trợ giúp các nhà quản lý muốn sử dụng Tin học trong công tác quản lý của mình. 

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất