Giáo trình vật liệu cơ khí
4.5
139
Lượt xem
3
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
15.000₫
Thành tiền 15.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
16 x 24 (cm)
Số trang:
181
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-6859-6

Tất cả các thiết bị máy móc, các sản phẩm phục vụ con người đều được chế tạo từ một loại vật liệu nào đấy, do vậy nghiên cứu về vật liệu, kiêu nó và làm ra những vật liệu mới có tính năng tốt hơn là nhiệm vụ cua vật liệu học. Khoa Cơ khí biên soạn cuốn sách “Giáo trình vật liệu cơ khí” nhằm mục đích cung cấp những kiến thức cơ ban về vật liệu cho sinh viên trong khoa. Giáo trình biên soạn thích ứng với chương trình đào tạo đã đề ra và mở rộng hơn đê sinh viên tham khao, bô túc thêm kiến thức.

Trong thời gian hơn hai mươi năm qua chúng ta thấy sự phát triền như vù bão cua khoa công nghệ, tạo ra nhiều san phàm mới, nhiều công nghệ mới. Thành qua cua sự phát triên đó luôn gắn liền với những thành tựu mới cua khoa học vật liệu. Nhờ những kết qua nghiên cứu mới về từ tính cua vật liệu bán dẫn trên cơ sở Si, vật liệu nano nhất là ống nano cacbon, gốm, các nghiên cứu về định hướng kết tinh mầm cua hệ 3, 4 nguyên tố liên quan đến việc phát triên hợp kim Ti v.v. mà ta có những màn hình tinh thê long, vật liệu sợi cacbon, không có loại máy tính mới, máy bay, và các công nghệ mới trong chế tạo san xuất. Nên các tài liệu giang dạy luôn cần được cập nhật bô sung.

Giáo trình này cập nhật thêm một số thông tin về các loại vật liệu và xu hướng nghiên cứu mới, còn lại vẫn là những kiến thức cơ ban cho kỹ sư Khoa Cơ khí Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tai.

Giáo trình Vật liệu cơ khí giúp sinh viên có kiến thức cơ ban về các loại vật liệu: chu yếu là kim loại (bao gồm các loại thép, gang, kim loại mầu) và vật liệu gốm, polymer cùng như compozit dùng trong công nghiệp chế tạo tạo máy, ô tô, máy xây dựng. Để sinh viên biết được cấu trúc, cơ tính, tính công nghệ cua vật liệu, biết được quan hệ giữa cấu trúc và tính chất cua vật liệu. Biết được các thay đôi cấu trúc và tính chất cua vật liệu khi có tác động cua nhiệt độ, áp lực từ môi trường. Qua đó có thê chọn vật liệu và công nghệ (như nhiệt luyện, cơ nhiệt, hóa nhiệt luyện) đê nhận được san phàm có cấu trúc và tính chất phù hợp với yêu cầu cua các chi tiết cơ khí.

Giáo trình giới thiệu ngắn gọn các biện pháp gia công các loại vật liệu kim loại, gốm, polymer tương ứng. Do hạn chế về khối lượng và yêu cầu cua ngành đào tạo chuyên về cơ khí, nên giáo trình không đề cập đến một số tính chất quan trọng cua vật liệu như: tính dẫn điện, từ tính, quang tính.

Giáo trình này đáp ứng được các yêu cầu đối với sinh viên ngành cơ khí, nó có ý nghĩa trang bị kiến thức cơ sở về vật liệu học để sau khi ra trường dễ tiếp cận với thực tế san xuất.

 

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất