Giáo trình tin học ứng dụng trong quản lý xây dựng
4.5
428
Lượt xem
13
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
16.000₫
Thành tiền 16.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2021
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
16 x 24 (cm)
Số trang:
193
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-6858-9

Quản lý xây dựng là một lĩnh vực rộng chứa đựng nhiều nội dung và cấp độ quan lý, từ quan lý về mặt kỹ thuật đến quan lý về mặt kinh tế, từ cấp độ quan lý vĩ mô đến quan lý ở tầm vi mô. Ở cấp độ quan lý vi mô, dự trù chi phí và lập kế hoạch tiến độ cùng như theo dõi, kiêm soát tiến độ cua dự án xây dựng là những nội dung quan trọng trong quá trình quan lý xây dựng. Tuy nhiên, việc thực hiện các công việc trên khá phức tạp do đặc điểm khối lượng công việc trong xây dựng lớn và nhiều đầu việc, thời gian xây dựng kéo dài, đòi hoi độ chính xác cao... Vì vậy, việc sư dụng một phần mềm tin học đê trợ giúp trong quá trình thực hiện hoạt động quan lý xây dựng là một xu hướng tất yếu, đặc biệt là trong bối canh đang diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Giáo trình “Tin học ứng dụng trong quản lý xây dựng” do nhóm tác gia biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giang dạy và học tập trong chương trình đào tạo hệ đại học ngành Kinh tế xây dựng tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tai.

Giáo trình cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng trong việc ứng dụng các phần mềm tin học đê lập giá xây dựng công trình và quan lý dự án đầu tư xây dựng.

Kết cấu nội dung cua giáo trình gồm:

Phần 1: Ứng dụng phần mềm tin học lập giá xây dựng công trình

Chương 1: Khái quát về giá xây dựng công trình

Chương 2: Ứng dụng phần mềm tin học lập giá xây dựng công trình Phần 2: Ứng dụng phần mềm tin học quản lý dự án đầu tư xây dựng Chương 1: Khái quát quan lý dự án đầu tư xây dựng

Chương 2: Ứng dụng phần mềm tin học quan lý dự án đầu tư xây dựng

 

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất