Giáo trình thống kê doanh nghiệp xây dựng
4.5
440
Lượt xem
6
Đã bán
Chọn sản phẩm
142.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
25.000₫
Thành tiền 142.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
NXB Xây dựng
Năm XB:
2016
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
17 x 24 (cm)
Số trang:
290
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-1899-7
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82- 6689-9

Thống kê doanh nghiệp xây dựng là một trong những học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo kỹ sư ngành kinh tế xây dựng tại trường Đại học Xây dựng.

Bộ môn Kinh tế nghiệp vụ thuộc Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng của trường được giao đảm trách giảng dạy học phần này nhiều năm qua đã không ngừng cải tiến chương trình đào tạo và năm 2001 đã tổ chức biên soạn và xuất bản giáo trình “Thống kê doanh nghiệp xây dựng”.

Xuất phát từ những đòi hỏi thực tiễn mới hiện nay của công tác thống kê doanh nghiệp nói chung và thống kê doanh nghiệp xây dựng nói riêng cũng như từ yêu cầu mới đặt ra đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo học phần Thống kê doanh nghiệp xây dựng trong chương trình đào tạo ngành kinh tế xây dựng của trường Đại học Xây dựng, giáo trình “Thống kê doanh nghiệp xây dựng” được biên soạn mới nhằm thay thế giáo trình đã được biên soạn và xuất bản trước đây.

Giáo trình “Thống kê doanh nghiệp xây dựng” xuất bản lần này được biên soạn trên cơ sở chương trình đào tạo của học phần đã được phê duyệt và tham khảo một số tài liệu, giáo trình có liên quan gồm 10 chương, chia làm 2 phần:

Phần 1: Nguyên lý thống kê, gồm 4 chương trình bày những kiến thức cơ bản về lý thuyết thống kê:

Phần 2: Nghiệp vụ thống kê doanh nghiệp xây dựng, gồm 6 chương trình dạy nghiệp vụ thống kê kết quả các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp xây dựng:

Giáo trình được sử dụng làm tài liệu giảng dạy và học tập học phần “Thống kê doanh nghiệp xây dựng” tại trường Đại học Xây dựng, đồng thời hy vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu thống kê và các nhà quản trị doanh nghiệp xây dựng trong nước, nhất là các cán bộ trực tiếp làm công tác thống kê trong doanh nghiệp.

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất