Giáo trình sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điện máy thi công xây dựng
4.5 256 Đánh giá
0 Lượt mua
67 Lượt xem

Người bán đã xác minh

Ebook: 7.350đ/tháng Thuê
Sách giấy: 49.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Giáo trình sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điện máy thi công xây dựng

Tác giả

BXD - Trường kỹ thuật cơ giới CKXD Việt Xô số 1

4.5 256 Đánh giá
0 Lượt mua
67 Lượt xem
Ebook: 7.350đ/tháng Thuê
Sách giấy: 49.000đ Mua ngay

Người bán đã xác minh

  • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
  • ISBN Điện tử
  • Số trang: 88 trang
  • Khổ sách: 19 x 27 cm
  • Năm xuất bản: 2013
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Loại sách: Sách giấy; Ebook
  • ISBN: 2013-7
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giáo trình sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điện máy thi công xây dựng

 

Giáo trình sửa chữa hệ thống điện được sử dụng cho khoá học160 giờ dành cho sinh viên học nghề Sửa chữa máy thi công xây dựng trình độ cao đẳng.

Cuốn giáo trình được nhóm tác giả thuộc cán bộ, giáo viên Khoa Động lực, Trường Cao đẳng nghề Sông Đà biên  soạn nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, những hư hỏng thường gặp, phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các trang bị điện trên máy thi công xây dựng.

Bố cục giáo trình gồm 6 bài:

- Bài 1: Kiểm tra hệ thống điện trên máy thi công xây dựng;

- Bài 2: Bảo dưỡng sửa chữa đường dây dẫn điện;

- Bài 3: Bảo dưỡng sửa chữa máy phát điện;

- Bài 4: Bảo dưỡng sửa chữa rơ le điện.

 

 

 

Mục lục ở đây

 

Trang

Lời nói đầu

3

Bài 1. Kiểm tra hệ thống điện trên máy thi công xây dựng

5

1. Nhiệm vụ, yêu cầu của hệ thống điện trên máy thi công xây dựng

5

2. Sơ đồ nguyên lý chung của hệ thống điện trên máy thi công xây dựng

5

3. Kiểm tra hệ thống điện trên máy thi công xây dựng

10

Bài 2. Bảo dưỡng sửa chữa đường dây dẫn điện

16

1. Nhiệm vụ, yêu cầu của đường dây dẫn điện trên máy thi công xây dựng

16

2. Sơ đồ đi dây dẫn điện của các trang thiết bị điện trên máy thi công xây dựng

16

3. Sử dụng các dụng cụ đo kiểm khi bảo dưỡng, thay thế đường dây dẫn điện

20

4. Hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng của đường dây dẫn điện trên máy

 

    thi công xây dựng

24

5. Bảo dưỡng, thay thế đường dây dẫn điện trên máy thi công xây dựng

24

Bài 3. Bảo dưỡng sửa chữa máy phát điện

26

1. Yêu cầu, nhiệm vụ của máy phát điện trên máy thi công xây dựng

26

2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy phát điện trên máy thi công xây dựng

26

3. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng của máy phát điện và phương pháp kiểm tra

32

4. Bảo dưỡng, thay thế máy phát điện trên máy thi công xây dựng

36

Bài 4. Bảo dưỡng sửa chữa rơle điện

43

1. Yêu cầu, nhiệm vụ của rơle điện trên máy thi công xây dựng

43

2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của rơle điện trên máy thi công xây dựng

43

3. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng của rơle điều chỉnh điện và phương pháp kiểm tra

 

51

4. Bảo dưỡng, thay thế rơle điện trên máy thi công xây dựng

53

Bài 5. Bảo dưỡng các đồng hồ đo và báo hiệu

56

1. Yêu cầu, nhiệm vụ của đồng hồ trên máy thi công xây dựng

56

2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của đồng hồ trên máy thi công xây dựng

56

3. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp khắc phục đồng hồ trên máy thi công xây dựng

63

4. Bảo dưỡng, thay thế đồng hồ trên máy thi công xây dựng

65

Bài 6. Bảo dưỡng đèn và còi

70

1. Bảo dưỡng đèn

70

2. Bảo dưỡng còi điện

81

Tài liệu tham khảo

86

 

 

 

Bình luận với Facebook

Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.