Giáo trình quản lý dự án đầu tư xây dựng
4.5
3329
Lượt xem
44
Đã bán
Chọn sản phẩm
73.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
12.000₫
Thành tiền 73.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
NXB Xây dựng
Năm XB:
2020
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
17 x 24 (cm)
Số trang:
137
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-3098-2
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-3945-9

Với nhu cầu thực tiễn hiện nay của sinh viên nói chung và sinh viên chuyên ngành quy hoạch, kiến trúc nói riêng trong việc tìm hiểu lĩnh vực Quản lý dự án mức độ tiếp cận ban đầu. Cụ thể là các dự án đầu tư xây dựng, các tài liệu tham khảo hiện nay phần lớn tập trung giới thiệu các khía cạnh kinh tế (hiệu quả đầu tư, tài chính) dành cho các chuyên viên tài chính dự án hoặc ở khía cạnh quản lý xây dựng (giám sát, quản lý thi công) dành cho các kỹ sư đảm nhận công tác giám sát, quản lý chất lượng trong quá trình thi công. Trong khi đó, sự tham gia phần lớn của các kiến trúc sư trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư (khảo sát, báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập dự án đầu tư và thiết kế…) góp phần quan trọng vào việc tạo ra một tiền đề khả thi quyết định sự thành công của dự án nhưng lại chưa có nhiều tài liệu tham khảo đúng với nhu cầu trọng tâm.

Do vậy, giáo trình này được biên soạn với đối tượng đọc giả chính là các sinh viên chuyên ngành quy hoạch và kiến trúc nhằm mục đích:

- Khái quát lại những khái niệm, nguyên lý cơ bản của công tác quản lý dự án, đặc biệt đối với dự án đầu tư xây dựng. Dựa trên đề cương học phần quản lý dự án của chuyên ngành quy hoạch. Mục tiêu này nhằm tổng hợp ngắn gọn, diễn giải dễ hiểu hơn cho sinh viên ở cấp độ bước đầu tìm hiểu lĩnh vực này từ đó sinh viên có thể đọc thêm các tài liệu nghiên cứu chuyên sâu ở nhiều mảng khác nhau.

- Phân tích, thảo luận một số nội dung quan trọng liên quan đến kỹ năng quản lý thiết kế - vai trò của người làm công tác thiết kế (kiến trúc sư, kỹ sư) trong quá trình quản lý dự án xây dựng mà các tài liệu khác chưa chú trọng thông qua việc giới thiệu các quy định hiện hành và phân tích tình huống đối với các dự án thực tiễn.

- Cập nhật các thông tin mới liên quan đến các quy định của Nhà nước về công tác quản lý dự án xây dựng trong những năm gần đây; đồng thời giới thiệu những xu hướng phát triển chung, những quan điểm đổi mới trên thế giới liên quan đến công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng.

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất