Giáo trình quản lý chất thải nguy hại
4.5
1428
Lượt xem
3
Đã bán
Chọn sản phẩm
103.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
24.000₫
Thành tiền 103.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
NXB Xây dựng
Năm XB:
2015
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19 x 26.5 (cm)
Số trang:
283
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-0570-6
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-4148-3

Bộ Giáo trình này được viết cho đối tượng chính là các sinh viên đại học và học viên cao học thuộc các ngành Khoa học, Công nghệ và Quản lý môi trường của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên với mục đích là cung cấp một lượng kiến thức toàn diện về quản lý liên quan đến các loại chất thải nguy hại khác nhau, Bộ giáo trình này còn là tài liệu tham khảo tốt cho các cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật và các nghiên cứu sinh đang nghiên cứu và làm việc xung quanh chủ đề kể trên. 

Nội dung của giáo trình chia ra thành 10 chương, được cấu trúc trong 4 phần chính:

Phần 1 (chương 1, 2 và 3) giới thiệu tổng quan về các vấn đề chính liên quan đến chất thải nguy hại, như: các khái niệm nền tảng chung về chất thải nguy hại, giới thiệu về loại hình chất thải nguy hại điển hình là các chất ô nhiễm hữu cơ bền POPs, khái quát về các đặc tính chung trong quá trình vận chuyển của chất thải nguy hại và ảnh hưởng của chất thải nguy hại đến môi trường. 

Phần 2 (chương 4, 5 và 6) giới thiệu về một số thực tế liên quan đến quản lý chất thải nguy hại như: khái quát về hiện trạng và đặc điểm hệ thống quản lý chất thải nguy hại ở Việt Nam và trên thế giới, các chủ đề liên quan đến các khâu trong quy trình quản lý chất thải nguy hại (từ thu gom, vận chuyển, đến lựa chọn vị trí xử lý). 

Phần 3 (chương 7, 8 và 9) gồm các vấn đề về kiểm soát và xử lý chất thải nguy hại như kiểm toán chất thải, ngăn ngừa ô nhiễm chất thải nguy hại và các kỹ thuật cơ bản để xử lý chất thải nguy hại.

Phần 4 (chương 10) sẽ giới thiệu một số chủ đề đặc biệt liên quan đến giải pháp quản lý chất thải nguy hại cho một số trường hợp cụ thể mà sẽ là mối quan tâm của nhiều đối tượng khác nhau, như: vấn đề về quản lý chất thải nguy hại trong gia đình, quản lý chất thải nguy hại tại một số ngành, đối tượng sản xuất công nghiệp khác nhau

Sau mỗi chương đều có câu hỏi (hoặc bài tập) để người đọc kiểm tra và nắm bắt được các kiến thức quan trọng nhất của chủ đề vừa đọc. 

Đây là tài liệu đầu tiên trong bộ 03 giáo trình mà các tác giả sẽ xuất bản trong thời gian tới (các giáo trình còn lại là Kỹ thuật xử lý chất thải nguy hại, và Hóa học môi trường các chất thải nguy hại). 

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất