Chủ đề sách

Định dạng:
123

225 Giáo trình trong chủ đề

Giáo trình lập trình Android
 • Tác giả: Lê Hoàng Sơn
 • Khổ sách: 19x27
 • Số trang: 128
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 73.000 vnđ

Giáo trình lý thuyết chuyên đề kiến trúc
 • Tác giả: Nguyễn Đình Thi - ĐHXD
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 396
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 199.000 vnđ

Giáo trình quản lý dự án đầu tư xây dựng
 • Tác giả: Phan Nhật Huy, Đoàn Ngọc Hiệp
 • Khổ sách: 17 x 24 cm
 • Số trang: 136
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 73.000 vnđ

Giáo trình sức bền vật liệu
 • Tác giả: Trần Hưng Trà - ĐH Nha Trang
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 192
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 109.000 vnđ

Giáo trình xây dựng ứng dụng Web cho thương mại điện tử trên Netbeans
 • Tác giả: Nguyễn Văn Sinh, Trần Mạnh Hà, Nguyễn Thanh Sang - ĐH Quốc tế HCM
 • Khổ sách: 17 x 24 cm
 • Số trang: 288
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 155.000 vnđ

Giáo trình mạch điện tử tương tự và số
 • Tác giả: Nguyễn Hoàng Mai - ĐH Bách khoa Đà Nẵng
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 336
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 168.000 vnđ

Giáo trình cảm biến công nghiệp
 • Tác giả: Hoàng Minh Cônng-ĐH Bách khoa Đà Nẵng
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 192
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 78.000 vnđ

Giáo trình kết cấu công trình thép
 • Tác giả: Lê Anh Thắng - ĐH Sư phạm Kỹ thuật HCM
 • Khổ sách: 21x31 cm
 • Số trang: 252
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 179.000 vnđ

Giáo trình điện tử học
 • Tác giả: TS. Đào Minh Hưng (CB) - ĐHQG; Ths. Bùi Quang Bình
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 350
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 186.000 vnđ

Giáo trình khai thác và thí nghiệm cầu
 • Tác giả: PGS.TS. Hoàng Phương Hoa - ĐH Bách khoa Đà Nẵng
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 302
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 163.000 vnđ

Thiết kế liên kết trong kết cấu thép theo tiêu chuẩn Mỹ AISC/LRFD 360-16
 • Tác giả: Trần Văn Phúc (CB) và nnk - ĐH Kiến trúc tp HCM
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 192
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 108.000 vnđ

Giáo trình cấu tạo kiến trúc công trình dân dụng
 • Tác giả: Võ Huy Dũng - ĐHXD Miền Trung
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 146
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 83.000 vnđ

Hướng dẫn đồ án môn học lập định mức kỹ thuật xây dựng
 • Tác giả: TS.Nguyễn Liên Hương, ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh; ThS. Nguyễn Văn Tâm - ĐH Xây dựng
 • Khổ sách:
 • Số trang: 102
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 64.000 vnđ

Giáo trình kỹ thuật tương tự 2
 • Tác giả: TS. Nguyễn Văn Vinh (CB), ThS. Hoàng Thị Hằng - ĐHSP Kỹ thuật Hưng Yên
 • Khổ sách:
 • Số trang: 170
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 96.000 vnđ

Giáo trình kỹ thuật động cơ đốt trong và xu hướng phát triển của động cơ
 • Tác giả: TS. Đỗ Tiến Dũng (CB), TS. Nguyễn Thiết Lập
 • Khổ sách:
 • Số trang: 144
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 82.000 vnđ

123
Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.