Giáo trình lập định mức xây dựng
4.5
1357
Lượt xem
4
Đã bán
Chọn sản phẩm
76.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
16.000₫
Thành tiền 76.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2020
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19 x 27 (cm)
Số trang:
185
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-3197-2
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-4135-3

Giáo trình "Định mức trong xây dựng" đ­ược trư­ờng Đại học Xây dựng ấn hành lần thứ nhất vào năm 1991. Qua hơn 10 năm sử dụng giảng dạy cho sinh viên ngành Kinh tế xây dựng và là tài liệu tham khảo cho nhiều bạn đọc đã thể hiện đư­ợc vai trò là một giáo trình chính giảng dạy ở bậc đại học về môn Định mức xây dựng. Tuy vậy do sự phát triển của kỹ thuật - công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực ngày càng mạnh mẽ nên nhiều tư­ liệu trong giáo trình này đã bị lỗi thời và trước đây cách trình bày (bố cục chương mục) còn nặng về lý thuyết. Do đó trong lần xuất bản này cần có sự bổ sung và đổi mới:

a) Về nội dung: 

- Trư­ớc hết là đổi tên giáo trình thành "Lập định mức xây dựng" để khỏi nhầm lẫn với các tập Định mức đã đư­ợc lập sẵn dùng để tra cứu các định mức.

- Bổ sung phần "Nhập môn lập định mức xây dựng". Phần này giúp người đọc thấy đư­ợc "toàn cảnh" các hệ thống tiêu chuẩn xây dựng và hệ thống định mức xây dựng cũng nh­ư mối liên hệ ràng buộc giữa chúng.

- Trong giáo trình cũ, nội dung Định mức dự toán xây dựng (ĐMDTXD) được viết ngắn gọn trong một chương nay phát triển thành một phần ĐMDTXD với nội dung đầy đủ, hệ thống hơn tương xứng với vai trò của nó trong Quản lý đầu tư­ và xây dựng.

- Chia các thông tin và dữ liệu để lập định mức xây dựng làm 2 nhóm:

+ Nhóm A: Gồm những thông tin, dữ liệu yêu cầu chính xác đến từng chi tiết của sản phẩm xây dựng và nêu rõ các phương pháp quan trắc thu thập chúng.

+ Nhóm B: Gồm những thông tin, dữ liệu đại diện cho nghề nghiệp và bao trùm suốt trong ca làm việc và nêu rõ các phương pháp quan trắc thu thập chúng.

Việc phân loại này giúp cho sự hiểu biết và thực hành một cách mạch lạc và chính xác.

b) Về bố cục ch­ương mục:

Thay cho việc bố cục ch­ương mục có vẻ bài bản (trình bày cơ sở lý thuyết chung cho các loại định mức; ghép nội dung lập các loại định mức có phương pháp tính toán giống nhau vào một chương,) như­ng không tiện lợi cho ng­ười đọc nhất là khi chỉ cần tham khảo một vấn đề thì phải đọc cả giáo trình. Trong lần xuất bản này mỗi loại định mức (định mức hao phí vật liệu, định mức hao phí lao động, định mức hao phí thời gian sử dụng máy thi công) được trình bày độc lập nh­ưng cách viết sao cho không nhắc đi nhắc lại rườm rà.

Kết cấu nội dung giáo trình gồm 3 phần:

- Phần 1: Nhập môn lập định mức xây dựng.

- Phần 2: Lập định mức kỹ thuật xây dựng (ĐMKTXD)

- Phần 3: Phương pháp lập định mức dự toán xây dựng

Còn một loại định mức tỷ lệ (%) dùng trong quản lý đầu tư­ và xây dựng chư­a đư­ợc viết trong giáo trình xuất bản lần này vì: thứ nhất là thời lượng cho môn học bị hạn chế, thứ hai là về phương pháp lập loại định mức tỷ lệ này khác hẳn với việc lập ĐMKTXD và ĐMDTXD cho nên không thể viết quá sơ l­ược đư­ợc.

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất