Giáo trình kinh tế xây dựng
4.5
3640
Lượt xem
20
Đã bán
Chọn sản phẩm
200.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
33.000₫
Thành tiền 200.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
NXB Xây dựng
Năm XB:
2019
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19 x 27 (cm)
Số trang:
391
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-2766-1
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-3538-3

Khoa học kinh tế xây dựng nghiên cứu những hiện tượng, những mặt thống nhất, mặt mâu thuẫn kinh tế trong quá trình phát triển, trong mối quan hệ và sự liên quan giữa chúng với môi trường xung quanh.

Kinh tế xây dựng bao gồm nhiều nội dung phong phú về lý luận và thực tiễn, nghiên cứu những vấn đề cụ thể của hoạt động xây dựng với mục tiêu xây dựng công trình đảm bảo chất lượng, thời gian xây dựng ngắn, hao phí lao động ít và giá thành hạ. Nhằm thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nói chung và công nghiệp hóa ngành xây dựng nói riêng, mà trước mắt lấy công nghiệp hóa và hiện đại hóa làm trung tâm. Cụ thể:

- Nghiên cứu những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của ngành công nghiệp xây dựng trong nền kinh tế quốc dân, vận động theo cơ chế thị trường; qua đó nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về quản lý Nhà nước trong đầu tư xây dựng, các hình thức tổ chức sản xuất và quản lý kinh tế, các hoạt động sản xuất kinh doanh xây dựng hợp lý đạt hiệu quả cao;

- Nghiên cứu những phương hướng cơ bản của tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng, đồng thời nghiên cứu cơ sở lý luận về kinh tế đầu tư và thiết kế xây dựng nhằm đánh giá, so sánh và lựa chọn phương án kỹ thuật, các dự án đầu tư cũng như các giải pháp thiết kế tốt nhất;

- Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về tổ chức lao động và tiền lương của doanh nghiệp xây dựng;

- Nghiên cứu phương pháp xác định, phương pháp quản lý chi phí xây dựng và các biện pháp quản lý vốn tối ưu với chi phí hợp lý;

- Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật hợp lý tiên tiến để chúng trở thành công cụ kinh tế và cơ sở phục vụ xác định hiệu quả kinh tế trong hoạt động sản xuất xây dựng.

Môn học Kinh tế xây dựng nhằm trang bị cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về kinh tế trong ngành xây dựng để bạn đọc hiểu và vận dụng được khía cạnh kinh tế trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

Giáo trình Kinh tế xây dựng được xuất bản lần đầu tiên tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 1974, lần thứ hai năm 1994, lần thứ ba năm 2007 và đến nay khi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến kinh tế xây dựng đã được ban hành, đồng thời định mức, đơn giá, một số vấn đề quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, chi phí xây dựng và các phương pháp xác định chi phí xây dựng... thay đổi. Để phục vụ cho việc nghiên cứu chuyên sâu về Kinh tế xây dựng, cuốn sách được biên soạn lại để phản ánh kịp thời những thay đổi nêu trên, bổ sung những kiến thức mới được chắt lọc từ các giáo trình kinh tế xây dựng của các nước tiên tiến vào nội dung của tài liệu và những kinh nghiệm được rút ra từ các lần biên soạn trước.

Giáo trình này là tài liệu bắt buộc đối với sinh viên ngành kinh tế xây dựng, đồng thời là tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu, cập nhật những nội dung mới về kinh tế trong xây dựng đối với học viên cao học, nghiên cứu sinh và độc giả quan tâm đến kinh tế xây dựng.

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất