Hotline khách sỉ:

02439741791

Hotline khách lẻ:

0327888669
Giáo trình kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng
4.5
1324
Lượt xem
2
Đã bán
Chọn sản phẩm
128.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
24.000₫
Thành tiền 128.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2013
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19 x 27 cm
Số trang:
286
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
2013-22
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-3976-3

 

Chi phí vật liệu và kết cấu xây dựng chiếm tỷ trọng rất cao (khoảng 70- 80%) trong  tổng chi phí xây dựng của công trình xây dựng. Khối lượng đầu tư xây dựng càng tăng thì nhu cầu vật liệu, kết cấu xây dựng càng lớn. Để nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm vật liệu và kết cấu xây dựng cần có nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó việc nâng  cao cơ sở lý luận về  kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng là vấn đề rất cần thiết và có vai trò vô cùng quan trọng.

Hiện nay các tài liệu có liên quan trực tiếp đến các vấn đề  nêu trên còn rất ít và cũng chưa được hệ thống, đồng bộ. Để góp phần khắc phục tình trạng này, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn “Kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng”. Cuốn sách gồm 12 chương:

Chương 1: Doanh nghiệp và hình thành doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

Chương 2: Đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư trong sản xuất vật liệu xây dựng

Chương 3: Phân bố doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

Chương 4: Sản phẩm vật liệu xây dựng và đánh giá hiệu quả của vật liệu, kết cấu xây dựng thay thế

Chương 5: Những vấn đề về kinh tế công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Chương 6: Kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

Chương 7: Tổ chức cung ứng và sử dụng nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

Chương 8: Quản lý lao động trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

Chương 9: Quản lý vốn sản xuất kinh  doanh của doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

Chương 10: Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

Chương 11: Quản trị chất lượng và tiêu thụ sản phẩm vật liệu xây dựng

Chương 12: Giá thành sản phẩm và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng

Cuốn sách có mục đích trước hết là phục vụ công tác  đào tạo, đồng thời là tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu và quản lý sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và các lĩnh vực có liên quan.

 

Bình luận

Tuyển tập hay nhất