Giáo trình Kiểm toán dự án đầu tư xây dựng
4.5
306
Lượt xem
23
Đã bán
Chọn sản phẩm
142.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
20.000₫
Thành tiền 142.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2022
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19 x 27 (cm)
Số trang:
230
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-7109-1
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-7250-0

Kiểm toán dự án đầu tư xây dựng là học phần quan trọng trong chương trình đào tạo ngành Kinh tế xây dựng và Quản lý xây dựng. Học phần này cung cấp cho sinh viên ngành Kinh tế xây dựng và Quản lý xây dựng các kiến thức cơ bản về hoạt động kiểm toán nói chung và kiến thức cơ bản về kiểm toán xây dựng nói riêng.

Giáo trình Kiểm toán dự án đầu tư xây dựng nghiên cứu các nội dung liên quan đến kiểm toán tổng quan, kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình. Đây là những nội dung cơ bản toàn bộ về hoạt động kiểm toán trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Vì vậy, ngoài tài liệu này, để tiếp thu hiệu quả người học cần tìm hiểu thêm những tài liệu khác có liên quan để vận dụng những kiến thức được học vào thực tiễn.

Giáo trình Kiểm toán dự án đầu tư xây dựng được biên soạn nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên ngành Kinh tế xây dựng, ngành Quản lý xây dựng đồng thời cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán xây dựng.

Ngoài phần mở đầu, mục lục, danh mục hình, danh mục bảng, danh mục từ viết tắt và danh mục tài liệu tham khảo thì Giáo trình Kiểm toán dự án đầu tư xây dựng gồm:

Chương 1: Tổng quan về kiểm toán;

Chương 2: Kiểm soát nội bộ;

Chương 3: Sai sót - Trọng yếu và rủi ro;

Chương 4: Cơ sở dẫn liệu và bằng chứng kiểm toán;

Chương 5: Phương pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán;

Chương 6: Báo cáo kiểm toán;

Chương 7: Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình;

Chương 8: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

 

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất