Giáo trình đường đô thị
4.5
118
Lượt xem
2
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
26.000₫
Thành tiền 26.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2021
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
16 x 24 (cm)
Số trang:
305
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-6853-4

Thời gian qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực cua đời sống kinh tế, văn hoá và xã hội cua đất nước, các đô thị có bước phát triển vượt bậc về kinh tế, làm thay đổi đáng kể bức tranh đô thị, góp phần phát triển kinh tế, từng bước nâng cao văn hóa, văn minh đô thị. Sự phát triển đó đã tạo ra áp lực rất lớn đến hệ thống giao thông vận tải nói chung mà đặc biệt là hệ thống giao thông đường bộ nói riêng. Hiện nay, chính quyền các đô thị luôn giành sự quan tâm đặc biệt và đầu tư rất nhiều cho hệ thống giao thông trong đô thị nhằm tạo ra một mạng lưới giao thông hoàn chỉnh ca về' chất và lượng đáp ứng được yêu cầu phục vụ sự đi lại cua nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững.

Giáo trình Đường đô thị được biên soạn cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông theo chương trình môn học giang dạy cua Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tai, đồng thời cùng là tài liệu tham khao cho sinh viên các chuyên ngành khác trong Khoa Công trình và các ngành học khác có liên quan cua nhà trường.

Giáo trình được biên soạn trên cơ sở tham khảo các giáo trình Đường đô thị và tổ chức giao thông, Đường và giao thông đô thị,... của các trường Đại học trên ca nước và các nguồn tài liệu khác có liên quan, cùng như cập nhật các Quy chuán thiết kế, Tiêu chuán thiết kế đường đô thị hiện hành cua Việt Nam.

Nội dung cua giáo trình kết cấu bao gồm 5 chương do ThS. Đồng Văn Phúc chu biên và biên soạn các chương 1, 4 và 5, ThS. Lê Quang Huy biên soạn chương 2 và 3. Hy vọng giáo trình này là một công cụ hỗ trợ đắc lực trong học tập, truyền tai những kiến thức cơ ban, cần thiết nhất với mục tiêu làm tài liệu nghiên cứu cho sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật xây chựng giao thông nói riêng và ngành xây dựng công trình nói chung trong Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tai.

 

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất