Giáo trình điện tử học
4.5 256 Đánh giá
4 Lượt mua
188 Lượt xem

Người bán đã xác minh

Ebook: 27.900đ/tháng Thuê
Sách giấy: 186.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Giáo trình điện tử học

Tác giả

TS. Đào Minh Hưng (CB) - ĐHQG; Ths. Bùi Quang Bình

4.5 256 Đánh giá
4 Lượt mua
188 Lượt xem
Ebook: 27.900đ/tháng Thuê
Sách giấy: 186.000đ Mua ngay

Người bán đã xác minh

  • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
  • ISBN Điện tử 978-604-82-3495-9
  • Số trang: 350 trang
  • Khổ sách: 19x27 cm
  • Năm xuất bản: 2020
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Loại sách: Sách giấy; Ebook
  • ISBN: 978-604-82-3238-2
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giáo trình điện tử học

Giáo trình Điện tử học đề cập một cách hệ thống các kiến thức không thể thiếu trong lĩnh vực điện tử, từ các linh kiện điện tử cơ bản như: diode, transistor, thyristor, vi mạch thuật toán Op-Amp ... đến các mạch điện tử ứng dụng trong truyền thông tin như: chỉnh lưu, ổn áp, khuếch đại, tạo dao động, điều biến - tách sóng, kỹ thuật xung - số, truyền thông số, đo lường . Tài liệu trình bày các phương pháp phân tích, tổng hợp mạch điện tử cơ bản phù hợp với yêu cầu chuẩn đầu ra trong chương trình đào tạo hệ cử nhân Vật lý. Ngoài ra, đây cũng là tài liệu tham khảo bổ ích cho các sinh viên ngành Điện, Điện tử - Viễn thông, Công nghệ thông tin ...

Hiện nay, chương trình đào tạo được thiết kế theo hệ tín chỉ, thời gian học tập trên lớp không nhiều nên khi biên soạn chúng tôi cố gắng trình bày chi tiết hơn các nội dung mà sinh viên không được nghe giảng trực tiếp, giúp cho họ có thể tự học và tham khảo ở nhà. Một số nội dung có tính chất gợi mở, liên hệ thực tiễn. Sau mỗi chương đều có câu hỏi ôn tập, bài tập, giúp nắm vững và củng cố kiến thức vừa học.

Giáo trình này gồm có 8 chương:

Chương 1. Linh kiện điện tử

Chương 2. Mạch khuếch đại

Chương 3. Khuếch đại vi sai và khuếch đại thuật toán

Chương 4. Mạch dao động

Chương 5. Các mạch số cơ bản

Chương 6. Mạch biến đổi tần số tín hiệu

Chương 7. Nguồn cấp điện một chiều

Chương 8. Dụng cụ đo lường điện tử

 

Mục lục ở đây

 

Trang

Lời nói đầu

3

Danh mục chữ viết tắt

5

Chương 1. Linh kiện điện tử

 

1.1.  Chất bán dẫn. chuyển tiếp P-N

9

1.2. Diode bán dẫn

13

1.3. Transistor lưỡng cực (BJT)

23

1.4. Transistor trường (FET)

36

1.5. Các linh kiện họ Thyristor

45

1.6. Các linh kiện quang bán dẫn

52

1.7. Kết luận chương 1

60

Câu hỏi ôn tập - Bài tập

66

Chương 2. Mạch khuếch đại

 

2.1. Khái niệm chung

67

2.2. Các tham số cơ bản của bộ khuếch đại

68

2.3. Hoạt động của tầng khuếch đại

72

2.4. Hồi tiếp trong tầng khuếch đại

77

2.5. Phân tích tầng khuếch đại BJT ở chế độ tín hiệu nhỏ

85

2.6. Các dạng ghép tầng khuếch đại

97

2.7. Khuếch đại công suất

100

2.8. Máy tăng âm

109

2.9. Kết luận chương 2

112

Câu hỏi ôn tập - Bài tập

113

Chương 3. Khuếch đại vi sai khuếch đại thuật toán

 

3.1. Khái niệm về khuếch đại tín hiệu biến thiên chậm

121

3.2. Mạch khuếch đại vi sai

121

3.3. Mạch khuếch đại thuật toán

130

3.4. Ứng dụng của khuếch đại thuật toán

139

3.5. Kết luận chương 3

150

Câu hỏi ôn tập - Bài tập

151

Chương 4. Mạch dao động

 

4.1. Các vấn đề chung về mạch dao động

155

4.2. Nguyên lý tạo dao động hình sin bằng hồi tiếp dương

155

4.3. Các mạch tạo dao động hình sin

158

4.4. Mạch tạo xung

167

4.5. Kết luận chương 4

179

Câu hỏi ôn tập - Bài tập

180

Chương 5. Các mạch số cơ bản

 

5.1. Giới thiệu về điện tử số

182

5.2. Hệ thống đếm và mã

183

5.3. Cơ sở đại số logic

187

5.4. Các phần tử logic cơ bản

192

5.5. Mạch logic tổ hợp

194

5.6. Mạch logic tuần tự

204

5.7. Kết luận chương 5

214

Câu hỏi ôn tập - Bài tập

214

Chương 6. Mạch biến đổi tần số tín hiệu

 

6.1. Khái niệm chung về mạch phi tuyến

217

6.2. Điều chế tương tự

219

6.3. Tách sóng

233

6.4. Đổi tần

241

6.5. Điều chế xung mã

244

6.6. Ghép kênh số

250

6.7. Điều chế số

253

6.8. Hệ thống thông tin

262

6.9. Kết luận chương 6

265

Câu hỏi ôn tập - Bài tập

265

Chương 7: Nguồn cấp điện một chiều

 

7.1. Khái niệm chung

268

7.2. Mạch chỉnh lưu

270

7.3. Lọc san bằng

279

7.4. Ổn áp một chiều

287

7.5. K ết luận chương 7

299

7.6. Câu hỏi ôn tập - bài tập

299

Chương 8: Dụng cụ đo lường điện tử

 

8.1. Điện kế điện tử

303

8.2. M áy phát tín hiệu chuẩn

314

8.3. Máy hiện sóng điện tử

323

8.4. Kết luận chương 8

334

8.5. Câu hỏi ôn tập - bài tập

335

Phụ Lục: Giới thiệu phần mềm thiết kế và mô phỏng mạch điện tử Proteus 8.3

336

I. Giới thiệu chung

336

II. Các chức năng cơ bản

336

III. Các chương trình của Proteus

337

IV. Thiết kế và mô phỏng mạch điện tử bằng phần mềm Proteus 8.3

338

Tài liệu tham khảo

343

 

Bình luận với Facebook

Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.