Giáo trình cơ học lý thuyết
4.5
1243
Lượt xem
2
Đã bán
Chọn sản phẩm
73.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
21.000₫
Thành tiền 73.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
NXB Xây dựng
Năm XB:
2011
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19 x 26.5 (cm)
Số trang:
243
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
2011-gtchlt
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-4119-3

Trong hơn 40 năm qua, giáo trình Cơ học lý thuyết dùng để giảng dạy và học tập ở Trường Đại học Thuỷ lợi được biên soạn nhiều lần. Chất lượng bản in ở từng thời kỳ có khác nhau, nhưng nội dung vẫn đảm bảo cho giảng dạy và học tập, đáp ứng yêu cầu của đào tạo và chương trình khung của Hội đồng Ngành Cơ học của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp trước đây, nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lần in năm 1977, chương trình có tới hơn 20 chương, nhiều năm liền sinh viên ở Trường Đại học Thuỷ lợi được học theo chương trình đầy đủ đó. Qua nhiều lần cải cách, chương trình bị rút bớt và gần đây theo chương trình khung của Hội đồng Ngành Xây dựng, không còn dạy các nội dung: Chuyển động của vật rắn có một điểm cố định, chuyển động của vật rắn tự do, hợp chuyển động của vật rắn, động lực học vật rắn, lý thuyết va chạm, ... và rút gọn cách trình bày phần Tĩnh học.

Để thuận tiện cho sinh viên có nguyện vọng học đầy đủ và nâng cao, đồng thời đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, nhóm tác giả biên soạn lại giáo trình Cơ học lý thuyết, trong đó có các chương hiện không có trong chương trình khung (như Chương V phần thứ 2 và Phần phụ lục), vì theo nhóm tác giả, có như vậy chương trình mới đầy đủ. Cách sắp xếp các phần cũng không đáp ứng được cho tất cả các ngành, nhóm tác giả chia theo chương trình học của ngành học đầy đủ nhất.

Phân công trách nhiệm viết các phần như sau:

- PGS.TS. Khổng Doãn Điền viết các Chương: I, II, III phần thứ nhất; Phần mở đầu, Chương I, II, III, IV phần thứ hai.

- PGS.TS. Nguyễn Đình Chiều viết Chương V phần thứ hai; Chương I, II phần thứ ba và Chương I, III phần phụ lục.

- GS. TS Nguyễn Thúc An viết Chương I, Chương II phần phụ lục và cùng PGS.TS. Khổng Doãn Điền viết Chương II phần "Một vài Nguyên lý Cơ học".

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất