Giáo trình cơ học đất, nền và móng
4.5 256 Đánh giá
2 Lượt mua
252 Lượt xem

Người bán đã xác minh

Ebook: 16.800đ/tháng Thuê
Sách giấy: 112.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Giáo trình cơ học đất, nền và móng

Tác giả

Phan Huy Đông (CB) Đỗ Thị Thu Hiền, Phan Hồng Quân - ĐH Xây dựng HN

4.5 256 Đánh giá
2 Lượt mua
252 Lượt xem
Ebook: 16.800đ/tháng Thuê
Sách giấy: 112.000đ Mua ngay

Người bán đã xác minh

  • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
  • Người dịch: NXB Xây dựng
  • Số trang: 202 trang
  • Khổ sách: 19x27 cm
  • Năm xuất bản: 2019
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Loại sách: Sách giấy; Ebook
  • ISBN: 978-604-82-2843-9
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giáo trình cơ học đất, nền và móng

Trong trường Đại học Xây dựng, môn học “Cơ học đất - Nền móng” được giảng dạy chung cho các ngành không thuộc khối công trình bao gồm các ngành thuộc khoa kiến trúc, khoa môi trường, một số chuyên ngành thuộc khoa Kinh tế xây dựng, cơ khí xây dựng... Môn học nhằm mang đến cho sinh viên kiến thức tương đối tổng quan về chuyên ngành Địa kỹ thuật. Môn học thực chất được rút gọn các kiến thức cơ bản nhất giữa hai môn học “Cơ học đất” và môn học “Nền và Móng” cho các ngành khác thuộc khối công trình.

Cuốn sách này gồm hai phần. Phần một, được gọi chung là Địa kỹ thuật cơ sở, tổng hợp một số nội dung chính về môn học cơ học đất như: quá trình hình thành đất, khảo sát, mô tả và phân loại đất, các đặc trưng vật lý các thí nghiệm và phân tích các quy luật về ứng xử của đất khi tương tác với kết cấu được xây dựng bên trên, bên trong hoặc những biến đổi chính bên trong khối đất. Phần hai trình bày một số nội dung cơ bản trong “Phân tích và thiết kế nền móng”, trong đó trình bày chủ yếu về nguyên lý và phương pháp thiết kế cho các loại móng nông và móng cọc. Do đó, cuốn sách này cũng có thể làm tài liệu tham khảo bổ ích cho các kỹ sư tư vấn thiết kế chuyên về nền và móng.

Cuốn giáo trình “Cơ học đất, nền và móng” được biên soạn từ nhóm tác giả: Ts. Phan Huy Đông là chủ biên và soạn thảo nội dung các Chương 2, 3, 5, 6 ,7 và 8; Ths. Phan Hồng Quân soạn thảo nội dung Chương 1 và Ths. Đỗ Thị Thu Hiền soạn thảo nội dung Chương 4. 

Mục lục ở đây

 

Trang

 

Lời nói đầu

   

Các ký hiệu sử dụng trong sách

5

 

PHẦN 1. ĐỊA KỸ THUẬT CƠ SỞ

   

Chương 1. Đại cương về địa kỹ thuật

9

 

1.1. Giới thiệu về chuyên ngành địa kỹ thuật

9

 

1.2. Một số bài toán điển hình trong địa kỹ thuật

9

 

1.2.1. Các công trình dân dụng và công nghiệp

9

 

1.2.2. Công trình giao thông

11

 

1.2.3. Công trình hố đào sâu hoặc sườn mái dốc tự nhiên

11

 

1.2.4. Công trình đê, đập

12

 

1.2.5. Công trình dạng kết cấu chắn giữ đất

12

 

1.2.6. Xây dựng công trình trên nền đất yếu

13

 

1.3. Phương hướng chung khi giải quyết các bài toán địa kỹ thuật

14

 

Chương 2. Tính chất vật lý và phân loại đất

15

 

2.1. Đại cương về các loại đất

15

 

2.1.1. Quá trình hình thành đất từ đá

15

 

2.1.2. Phân loại các loại đất cơ bản theo nguồn gốc hình thành

16

 

2.1.3. Một số đặc tính riêng của đất so với các vật liệu xây dựng khác

17

 

2.2. Các thành phần cơ bản của đất

17

 

2.2.1. Khái niệm mô hình ba pha

17

 

2.2.2. Thành phần hạt rắn

18

 

2.2.3. Nước trong đất

24

 

2.2.4. Khí trong đất

25

 

2.3. Một số chỉ tiêu vật lý cơ bản của đất

26

 

2.3.1. Nhóm chỉ tiêu cơ bản

26

 

2.3.2. Nhóm chỉ tiêu Vật lý qui đổi

28

 

2.4. Tên đất và trạng thái của đất

30

 

2.4.1. Đất rời

31

 

2.4.2. Đất dính

34

 

Tóm tắt

38

 

Bài tập

38

 

Chương 3. Một số tính chất cơ học cơ bản của đất

   

3.1. Tính thấm của đất

40

 

3.1.1. Khái niệm về tính thấm của đất

40

 

3.1.2. Định luật thấm Darcy

42

 

3.1.3. Hệ số thấm của đất

43

 

3.1.4. Áp lực của dòng thấm trong đất

50

 

Tóm tắt

53

 

Bài tập

53

 

3.2. Tính biến dạng của đất

54

 

3.2.1. Thí nghiệm xác định đặc tính biến dạng của đất

54

 

3.2.2. Một số đặc điểm biến dạng chung của đất

60

 

3.2.3. Một số thông số đặc trưng cho tính biến dạng của đất

61

 

3.2.4. Biến dạng theo thời gian - cố kết thấm của đất sét

67

 

Tóm tắt

72

 

Bài tập

72

 

3.3. Tính kháng cắt của đất

73

 

3.3.1. Khái niệm về tính kháng cắt của đất

73

 

3.3.2. Biểu thức Coulomb về sức kháng cắt của đất

74

 

3.3.3. Thí nghiệm xác định các thông số đặc trưng cho

tính kháng cắt

75

 

Tóm tắt

80

 

Bài tập

80

 

3.4. Tính đầm chặt

81

 

3.4.1. Khái niệm chung

81

 

3.4.2. Thí nghiệm xác định tính đầm chặt của đất

81

 

Tóm tắt

84

 

Bài tập

84

 

Chương 4. Khảo sát địa kỹ thuật

   

4.1. Giới thiệu về công tác khảo sát địa kỹ thuật

85

 

4.2. Khoan khảo sát, lấy mẫu và thí nghiệm trong phòng

85

 

4.3. Một số thí nghiệm hiện trường

87

 

4.3.1. Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

87

 

4.3.2. Thí nghiệm xuyên tĩnh (CPT)

89

 

4.3.3. Thí nghiệm cắt cánh hiện trường (VST)

92

 

4.4. Lập báo cáo khảo sát địa chất

93

 

Tóm tắt

94

 

Bài tập

95

 

PHẦN 2. PHÂN TÍCH - THIẾT KẾ NỀN VÀ MÓNG

   

Chương 5. Một số vấn đề chung về nền và móng

   

5.1. Khái niệm chung

96

 

5.1.1. Định nghĩa về "Nền” và "Móng”

96

 

5.1.2. Sự làm việc đồng thời giữa nền, móng và kết cấu bên trên

97

 

5.1.3. Các sự cố công trình điển hình do nền và móng gây ra

97

 

5.2. Phân loại và phạm vi ứng dụng

99

 

5.2.1. Móng nông

99

 

5.2.2. Móng sâu

102

 

5.3. Các tài liệu cần thiết khi thiết kế nền móng

103

 

5.4. Thiết kế nền và móng theo trạng thái giới hạn

104

 

5.4.1. Điều kiện ổn định của nền theo TTGH 1

104

 

5.4.2. Điều kiện độ lún (an toàn trong sử dụng theo TTGH 2)

108

 

Tóm tắt

108

 

Bài tập

109

 

Chương 6. Phân tích thiết kế móng nông

   

6.1. Khái niệm móng cứng và móng mềm

110

 

6.2. Áp lực tiếp xúc dưới đáy móng cứng

111

 

6.3. Ứng suất phân phối trong nền

114

 

6.3.1. Ứng suất hữu hiệu và áp lực nước lỗ rỗng trong đất

114

 

6.3.2. Ứng suất do trọng lượng bản thân

115

 

6.3.3. Ứng suất trong nền do tải trọng ngoài gây ra

119

 

6.4. Phân tích thiết kế móng nông

123

 

6.4.1. Lựa chọn các kích thước cơ bản của móng

124

 

6.4.2. Kiểm tra kích thước móng theo các trạng thái giới hạn

126

 

6.4.3. Tính toán kết cấu móng

135

 

6.4.4. Bố trí và cấu tạo móng

136

 

Tóm tắt

138

 

Bài tập

138

 

Chương 7. Xây dựng công trình trên nền đất yếu

   

7.1. Khái niệm về nền đất yếu

140

 

7.2. Một số giải pháp kết cấu bên trên và móng khi xây dựng công trình trên

nền đất yếu

140

 
 

7.3. Một số giải pháp xử lý nền đất yếu thường gặp

142

 

7.3.1. Giải pháp đầm hoặc lu lèn

142

 

7.3.2. Giải pháp thay thế đất - đệm cát

143

 

7.3.3. Giải pháp gia tải trước

146

 

7.3.4. Giải pháp gia cọc trụ vật liệu rời

147

 

7.3.5. Giải pháp trụ đất xi măng

148

 

Tóm tắt

149

 

Bài tập

149

 

Chương 8. Phân tích thiết kế móng cọc

   

8.1. Giới thiệu chung

151

 

8.1.1. Khái niệm về móng cọc

151

 

8.1.2. Phân loại cọc, cấu tạo và phạm vi ứng dụng

152

 

8.2. Sức chịu tải của cọc đơn

157

 

8.2.1. Khái niệm chung

157

 

8.2.2. Sức chịu tải của cọc theo vật liệu

158

 

8.2.3. Dự báo sức chịu tải của cọc theo đất nền.

158

 

8.2.4. Xác định sức chịu tải của cọc theo nền đất bằng thí nghiệm nén tĩnh thử tải cọc

162

 
 

8.3. Thiết kế móng cọc đài thấp

165

 

8.3.1. Các giả thiết khi tính toán móng cọc đài thấp

166

 

8.3.2. Thiết kế cọc

166

 

8.3.3. Thiết kế đài cọc

169

 

8.3.4. Kiểm tra tổng thể móng cọc

172

 

Tóm tắt

177

 

Bài tập

178

 

Phụ lục các bảng tra

180

 

Tài liệu tham khảo

195

 

 

Bình luận với Facebook

Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.