Giáo trình cao đẳng nghề hàn - Tập 1
4.5
1235
Lượt xem
6
Đã bán
Chọn sản phẩm
89.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
15.000₫
Thành tiền 89.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
NXB Xây dựng
Năm XB:
2014
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19 x 27 (cm)
Số trang:
177
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-4432-3
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-4432-3

Hàn là một trong những lĩnh vực công nghệ có liên quan đến nhiều ngành công nghiệp khác nhau như: Công nghiệp chế tạo Cơ khí, Công nghiệp lắp đặt các Công trình Điện, Lọc Hóa dầu, Đóng tàu, Chế tạo Kết cẩu... Để đảm bảo các sản phẩm có chất lượng cao yêu cầu phải có một đội ngũ lao động kỹ thuật hàn và giám sát hàn trình độ cao; một mặt thông hiểu kiến thức tiêu chuẩn, qui trình công nghệ hàn; mặt khác phải có kỹ năng hàn đạt các tiêu chuẩn đánh giá và cấp bằng quốc tế như: AWS, IIW, ABS, LR, DNV, BV...

Trường Cao đẳng Nghề LILAMA 2 được công nhận là Thành viên cùa Hiệp hội Hàn Hoa Kỳ (APVS - American Welding Society). Đồng thòi được công nhận là Trung tâm đào tạo đánh giá cấp Chứng chi thợ hàn quốc tế của Hiệp hội Hàn Hoa Kỳ. (ATF - Accredited of Test Faccilities for AWS), đã đào tạo và cấp hàng ngàn Chứng chỉ Hàn quắc tế và Bằng Cao đẳng nghề Hàn. Để góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo cao đẳng nghề hàn, Trường Cao đẳng nghề LILAMA 2 giao cho TS. Lê Văn Hiền chù biên phối hợp vói các ông: Trần Công Trữ, ThS. Tô Thanh Tuần, ThS. Dương Công Cường biên soạn “Giáo trình Cao đẳng nghề Hàn”.

Giáo trình cao đẳng nghề hàn này được biên soạn dựa trên Quyết định số 47/2008/QĐ-LĐTBXH của Bộ LĐTBXH về chương trình khung cao đắng nghề hàn; các nội dung cùa giáo trình dựa trên các tiêu chuẩn hàn quốc tế như: ASME, AWS, ABS, API và công nghệ hàn của các hãng nổi tiếng trên thể giới như: LINCOLN ELECTRIC, ESAB, MILLER, METRODE.

Giáo trình được chia thành 3 tập.

Tập I : Gồm các mô đun nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ nâng cơ bản công nghệ hàn hồ quang tay que hàn thuốc bọc (SMAW).

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất