Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa đường ô tô
4.5
870
Lượt xem
4
Đã bán
Chọn sản phẩm
107.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
17.000₫
Thành tiền 107.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2017
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19 x 26,5 cm
Số trang:
204
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-2168-3
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-5867-2

Chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 206/2004/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2004. Thực hiện chiến lược phát triển giao thông vận tải và các quy hoạch phát triển chuyên ngành giao thông vận tải, trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã dành sự quan tâm lớn cho đầu tư phát triển giao thông vận tải.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, hệ thống mạng lưới đường sá đã và đang xuống cấp, việc bảo dưỡng sửa chữa hệ thống đường ôtô đã trở thành một vấn đề quan trọng bởi cường độ giao thông công cộng ngày càng phát triển và sự tác động của đường giao thông đến nền thương mại ngày càng lớn. Đường xả bị hư hỏng, không được bảo dưỡng sửa chữa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh tế của nền kinh tế nói chung và đến từng hộ gia đình nói riêng, hoặc trực tiếp về thời gian đi lại, hoặc gián tiếp về tăng các chi phí cho việc cung cấp hàng hóa, hư hỏng xe cộ, các chỉ phí về tai nạn, và sự tổn thất về mặt cạnh tranh lợi ích thương mại ở một nơi nào đó.

Việc bảo đảm cho đường luôn ở trạng thái tốt, đạt được các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cao, đáp ứng được các yêu cầu vận chuyển của nền kinh tế quốc dân, phục vụ kịp thời các yêu cầu về chính trị, quốc phòng, phát triển văn hóa xã hội là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của ngành quản lý bảo dưỡng đường. Vì vậy, vấn đề áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các phương pháp quản lý tiên tiến để nắm vững tình trạng cầu đường, đánh giá kiểm tra và đề ra các phương án sửa chữa kịp thời, có hiệu quả các hư hỏng trên đường có một ý nghĩa thực tiễn to lớn trong nền kinh tế quốc dân, cũng như trong khoa học về đường ôtô.

Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa đường ôtô được biên soạn trên cơ sở kế thừa những nội dung cơ bản của các tài liệu liên quan tới công tác duy tu bảo dưỡng đường ôtô đã xuất bản và cố gắng cập nhật những thông tin mới nhất về công tác này nhằm giới thiệu một số nội 1 dung cơ bản liên quan tới việc quản lý, duy tu bảo dưỡng mạng lưới đường, trong đó gồm các phần phân tích nguyên nhân làm suy giảm chất lượng đường sá, giới thiệu phương pháp điều tra đánh giá tình trạng mặt đường, hệ thống tổ chức và nhiệm vụ quản lý mạng lưới đường ôtô, các thiết bị trên đường, kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa, và ảnh hưởng của điều kiện đường đến an toàn chạy xe để giúp cho sinh viên chuyên ngành Cầu đường có một cách nhìn tổng quát và một số kiến thức cơ bản về lĩnh vực này. Các nội dung giới thiệu trong giáo trình này đã và đang được thực hiện trên thực tế hoặc đang được nghiên cứu triển khai.

Môn học này được bố trí vào học kỳ cuối cùng của khóa học cho các lớp sinh viên ngành cầu đường, bởi vì, để nắm vững được các nội dung của môn học đòi hỏi người đọc phải có những hiểu biết về công tác thiết kế đường, kỹ thuật xây dựng nền, mặt đường và những kiến thức của các môn học có liên quan khác như Địa kỹ thuật, Vật liệu xây dựng, Thủy lực, Thủy văn công trình,...

Bình luận

Tuyển tập hay nhất