Giám sát đánh giá dự án đầu tư xây dựng
4.5
1923
Lượt xem
5
Đã bán
Chọn sản phẩm
115.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
18.000₫
Thành tiền 115.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
NXB Xây dựng
Năm XB:
2019
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19 x 27 (cm)
Số trang:
206
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-3024-1
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-3532-1

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, công tác giám sát, đánh giá đầu tư trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tốt, nhưng còn một số hạn chế cần khắc phục. Đồng thời, Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 có nhiều quy định mới liên quan đến giám sát, đánh giá dự án đầu tư của các chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước, chuyên ngành, cộng đồng dân cư về đầu tư.

Để có thể hệ thống và nắm vững phương pháp giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng nhằm: (i) Đảm bảo hoạt động đầu tư­ có hiệu quả, đúng mục tiêu, đúng định h­ướng phát triển kinh tế, đúng luật pháp;(ii) Đảm bảo đầu tư phù hợp với quy hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu đầu tư của các ngành, vùng lãnh thổ, địa phương và cả nước, hạn chế rủi ro; (iii) Giúp cơ quan quản lý nhà nước nắm được tình hình, kết quả hoạt động đầu tư trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân, các ngành, các địa phương, các dự án đầu tư; (iv) Giúp các ngành, địa phương, chủ đầu tư chuẩn bị và thực hiện đầu tư các dự án đúng qui định về quản lý đầu tư xây dựng, đầu tư đúng mục đích, có hiệu quả, giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, hạn chế những sai phạm trong đầu tư; (v) Giúp các cơ quan hoạch định chính sách có t­ư liệu thực tế để nghiên cứu về cơ cấu đầu tư­ và chính sách thúc đẩy đầu tư­ cho từng thời kỳ; (vi) Biết sử dụng đồng tiền đầu tư một cách hiệu quả, đảm bảo sự tăng trưởng chung của nền kinh tế quốc dân.

Để hạn chế tình trạng các dự án đầu tư, đặc biệt là đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước bị sử dụng không hiệu quả, lãng phí, gây thất thoát. Tác giả biên soạn tài liệu "Giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng" làm tài liệu tham khảo cho người thực thi công việc, các nhà quản lý có tầm nhìn cũng như quyết sách đúng về việc giám sát và đánh giá các dự án đầu tư trong xây dựng.

Tài liệu được trình bày trong ba chương:

Chương 1. Các khái niệm và nội dung cơ bản của giám sát, đánh giá dự án đầu tư. Giới thiệu: Các khái niệm, nguyên tắc, nội dung cơ bản giám sát, đánh giá dự án đầu tư; các chủ thể thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư; cách thức, trình tự, quy trình và phương pháp giám sát, đánh giá dự án đầu tư.

Chương 2. Nội dung cụ thể giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng. Giới thiệu: Các loại nguồn vốn, sự cần thiết, phương pháp và hình thức kiểm soát, khống chế sử dụng vốn nhà nước cho các dự án đầu tư xây dựng; nội dung giám sát, đánh giá tổng thể dự án đầu tư xây dựng; nội dung giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn Nhà nước cũng như các nguồn vốn khác; nội dung giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư và các dự án đầu tư xây dựng khác; các nhân tố ảnh hưởng đến công tác giám sát, đánh giá các dự án đầu tư xây dựng.

Chương 3. Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng. Giới thiệu: Mục tiêu, yêu cầu công tác tổ chức giám sát, đánh giá; hệ thống tổ chức và công tác tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư; nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư; chế độ, thời hạn và nội dung báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư xây dựng; chi phí thực hiện, xử lý kết quả và xử phạt vi phạm trong giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng.

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất