Hotline khách sỉ:

02439741791

Hotline bán lẻ:

0888080290
Có ebook

Bạn có thể đọc thử

Đọc thử

Đơn giá xây dựng cơ bản thành phố Hà Nội. Ban hành kèm theo quyết định số 24/1999/QĐ-UB

4.5

514

lượt xem

0

đã bán
 • 1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
Thành tiền

30.000₫

Khuyến mãi:
+20% giá trị khi nạp ví
 • NXB: Nhà Xuất Bản Xây Dựng
 • Kích thước bìa:20.5 x 29.7 cm
 • Năm XB:2021
 • Quốc gia:Việt Nam
 • Loại sách: Ebook
 • Số trang: 356 trang
 • ISBN Điện tử: 978-604-82-5392-9
 • ISBN: 2021-dgxd1999
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TRÊN CƠ SỞ :

 • Định mức dự toán xây dựng cơ bản ban hành theo Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25/11/1998 của Bộ Xây dựng.
 • Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng ban hành theo Quyết định số 1260/QĐ- BXD ngày 28/11/1998 của Bộ Xây dựng.
 • Bảng lương A6 kèm theo Nghị định số 05/CP ngày 26/1/1994 của Chính phủ.
 • Bảng giả vật liệu đến chân công trình theo mặt bằng giá quý I /1999 ở Hà Nội do Ban đơn giá thành phố Hà Nội lập.

Bình luận

Tuyển tập hay nhất

Ok