Đơn giá, định mức duy trì, sửa chữa hệ thống thoát nước đô thị TP. Hà Nội (Quyết định 34/2007/QĐ-UBND và QĐ 33/2007/QĐ-UBND ngày 21-3-2007 của UBND TP.HN)
4.5
718
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
10.000₫
Thành tiền 10.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
NXB Xây dựng
Năm XB:
2007
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
20.5 x 24 (cm)
Số trang:
57
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
2007schttndthn
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-4113-1

Ban hành kèm theo Quyết định này tập “ Đơn giá duy trì, sửa chữa hệ thống thoát nước đô thị Thành phố Hà Nội”. 

Đơn giá duy trì, sửa chữa hệ thống thoát nước đô thị Thành phố Hà Nội là cơ sở xác định giá trị dự toán dịch vụ công ích thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, là chi phí tối đa để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định giá dịch vụ công ích đô thị và là cơ sở để thương thảo, xem xét, quyết định giá dịch vụ công ích thực hiện theo phương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch cho tổ chức, cá nhân thực hiện các dịch vụ công ích đô thị.

Mọi tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước để thực hiện các dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội đều phải thực hiện theo quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất