Doanh nghiệp/ Tổ chức

Doanh nghiệp/ Tổ chức

Doanh nghiệp/ Tổ chức

Cổng thông tin Nhà xuất bản Xây dựng có sẵn hệ thống sách chuyên môn về khoa học kỹ thuật chất lượng, tỉ mỉ, đầy tính ứng dụng và thực tiễn dành cho các doanh nghiệp/ tổ chức mong muốn nâng cao, mở rộng kiến thức, kỹ năng và văn hóa đọc cho nhân sự.

Chúng tôi cũng là điểm kết nối giữa các doanh nghiệp/ tổ chức với các tác giả, nhà nghiên cứu, chuyên gia để phục vụ cho họat động của quý doanh nghiệp/ tổ chức. Ngoài ra đội ngũ Biên tập viên, thiết kế, nhân viên chuyên nghiệp sẽ giúp sự kiện, tác phẩm của quý doanh nghiệp/ tổ chức trở nên tuyệt vời và nổi bật.